"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Headway

Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i norr

Har du funderat på att komplettera ditt kliniska arbete med forskning? Ansök och ta dig an möjligheten. Nästa antagning sker vårterminen 2023.

Under tiden augusti 2023 ‒ december 2024 ger vi inom Ämnesområdet Allmänmedicin återigen en kurs med syfte att ge sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik att deltagarna skall kunna genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten (FoU-arbeten) på sina arbetsplatser. Inom kursen får du kombinera teori med praktiskt arbete med ett eget forskningsprojekt. Till forskningsprojektet skall varje deltagare ha en disputerad handledare.

Den tidigare kursen riktad till doktorander ersätts nu av kursen Grundläggande forskningsmetodik för kliniska doktorander 15 hp.
Se kurskatalogen för mer information (kursen finns på sidan 8). 

Tid

Kursen startar 23 augusti 2023 och pågår motsvarande två heldagar var fjärde vecka under terminstid. Parallellt med teoridelen arbetar deltagarna med egna projekt. Kursen avslutas i december 2024.

Deltagare

Kursen vänder sig till specialistläkare eller ST-läkare inom primärvård och sjukhusvård i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen såsom en forskningsförberedande kurs.

Kursinnehåll

Ingående ämnen är epidemiologi, statistik med dataövningar, kvalitativ metodik, grundkurs i Good Clinical Practice (GCP 4,5hp). Kursen ger även en introduktion till Evidence based medicine, metaanalys, intervju- och enkätstudier, biobanksforskning, hälsoekonomi, vetenskapsteori, forskningsetik och genusvetenskap.

Deltagarna arbetar med ett eget forskningsprojekt parallellt med teoridelarna under hela kursen. Relaterat till det ingår hur man skriver projektplan, ansökan om forskningsmedel samt vetenskaplig artikel. Kritisk granskning och presentation inkl. opposition/försvar tränas i grupp under handledning samt i seminarieform utgående från kursdeltagarens eget forskningsprojekt.

Kostnader

Kursen genomförs som uppdragsutbildning där kurskostnaden är totalt 36 000 kr, som betalas mot faktura från Umeå universitet. Arbetsgivaren förväntas bekosta kursen liksom eventuell kurslitteratur, eventuell etikansökan, reskostnader och internat vid slutseminarium. Deltagaren förväntas få disponera 10 procent av sin arbetstid under terminstid till kursen.

Ansökan

Ansökan till FoU-kursen Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i norr görs via denna blankett.
Skickas senast 30 maj 2023.

Observera att denna kurs ges till alla forskningsintresserade läkare. Om du är doktorand vid medicinska fakulteten kan du ansöka till kursen Grundläggande forskningsmetodik för kliniska doktorander, 15 hp via kurskatalogen.

Forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Länk till kurskatalog för höstterminen 2023

 

Kontakta oss

Administratör
Maria Sandström

Kursledning

Senior professor, kursledare
Olov Rolandsson

Biträdande lektor
Anna Myleus

Professor
Stefan Söderberg

Docent
Patrik Wennberg

Senast uppdaterad: 2023-03-02