Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning inom läkarprogrammet

Ämnet allmänmedicin (9,1 hp) ges på läkarprogrammet under terminerna 5, 6, 8 och 11. Innehållet förmedlas i takt med att studenternas medicinska kunnande ökar.

Allmänmedicin i läkarprogrammets kurser.
1,5 hp motsvarar en veckas studier.

Termin 1

Introduktion till läkarutbildning 3 hp.
Cellens struktur o funktion 27 hp.

Termin 2 och 3

Organsystemens struktur o funktion 46,5 hp.
Attack och försvar 13,5 hp.

Termin 4

Sjukdomslära, symptom och diagnostik 30 hp.

Termin 5

Klinisk propedeutik 30 hp. Varav allmänmedicin 1,5 hp.

Termin 6

Klinisk kurs 1, 30 hp. Varav allmänmedicin 1,5 hp.

Termin 7

Klinisk baskurs 2, 30 hp.

Termin 8

Klinisk kurs 3, 30 hp. Varav allmänmedicin 3,6 hp.

Termin 9

Klinisk kurs 4, 30 hp.

Termin 10

Vetenskapligt arbete 30 hp.

Termin 11

Klinisk kurs 5, 30 hp. Varav allmänmedicin 2,5 hp.

Läs mer om läkarprogrammet vid Umeå universitet

Läkarprogrammet