"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Inom ämnesområdet allmänmedicin bedrivs forskarutbildning i folkhälsovetenskap och i ämnet allmänmedicin för doktorander antagna till forskarutbildningen vid Umeå universitet.

Ett krav för att kunna söka kursen är att du är doktorand vid medicinska fakulteten på Umeå universitet.

Grundläggande forskningsmetodik för kliniska doktorander

Länk till kurskatalog för höstterminen 2023
(kursen återfinns på sidan 8)

Kontakta oss

För frågor om forskarutbildning i folkhälsovetenskap och allmänmedicin:
Olov Rolandsson

Senast uppdaterad: 2023-03-02