Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stadsluftens farlighet

Syftet är att ge enkla svar på komplexa frågor. Experterna som medverkar är Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet och Christer Johansson, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Film: Cyklister i staden
Cyklister i staden

Hur påverkar stadsluften den som cyklar?

Film: Äldre
Äldre

Drabbas äldre i högre utsträckning av luftföroreningar?

Film: Vägtunnlar
Vägtunnlar

Hur farlig är luften i långa vägtunnlar?

Film: Vedeldning
Vedeldning

Hur stort problem är vedeldning för luftkvaliteten i våra städer?

Film: Ozon
Ozon

Vad har luftföroreningar med ozon att göra?

Film: Luftkvalitet
Luftkvalitet

När man pratar om uppmätt luftkvalitet vad är det man mäter då?

Film: Stadsluftens farlighet
Stadsluftens farlighet

Om epidemiologiska studier av luftföroreningar i vår stadsluft.

Film: Vägdamm och dubbdäck
Vägdamm och dubbdäck

Kan man verkligen skylla vägdammet på dubbdäcksanvändning?

Film: Bensin eller diesel
Bensin eller diesel

Vad är skillnaden och vad är bäst ur ett folkhälsoperspektiv?

Film: Luftföroreningar och astma
Luftföroreningar och astma

Hur påverkar luftföroreningar uppkomsten av astma?

Film: Barn
Barn

Är barn extra känsliga för luftföroreningar?

Stadsluftens farlighet – ett kommunikationsprojekt finansierat av FORMAS.
Läs mer om institutionens forskningsprojekt