"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom hållbar hälsa

Den forskning som bedrivs vid Avdelningen för hållbar hälsa kan delas in i tre ämnesområden; Arbetsliv och hälsa, Miljö och hälsa samt Livsstil och hälsa. Forskningen vid avdelningen berör riskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och vardagen.

Vi bedriver forskning med stor bredd men med fokuseringen på hållbar hälsa som ett gemensamt kännetecken. Hur kan vi förbättra vår miljö, vårt arbetsliv och våra levnadsvanor så att vi vinner hälsa både idag och på lång sikt.

Vår forskning om orsaker och samband berör därför både riskfaktorer och friskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och i vardagen.

Vissa studier undersöker effekter av förebyggande åtgärder eller beteendeförändringar, andra bedömer konsekvenser av att inte åtgärda eller hälsovinster som vore möjliga genom förändringar.

Inom miljöområdet rör forskningen främst hälsoeffekter av luftföroreningar, klimatförändringar och extremt väder samt miljögifter.

Inom området arbetsliv och hälsa bedrivs forskning främst kring arbetet och arbetsmiljön, ergonomi, skadliga exponeringar, klimatfaktorer m m samt om utmattning och rehabilitering.

Forskningen kring levnadsvanor fokuserar på betydelsen av fysisk aktivitet, matvanor och rökning samt på orsaker till astma och allergier.

Publikationer

Publikationer

Publikationslista för Avdelningen för hållbar hälsa

Avhandlingar

Avhandlingar från Avdelningen för hållbar hälsa.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Senast uppdaterad: 2021-11-15