"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CHECKFLEX

Checkflex vänder sig till er som är på gång att övergå till eller redan har infört flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Ordet är en sammansättning av engelskans check - att kontrollera något - och flex - som i flexkontor.

Syftet med Checkflex är att tjäna som en checklista vid en övergång till och verksamhet i flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en flexibel miljö är en stor organisationsförändring som kräver kompetens, tid och energi, särskilt om man kommer från en arbetsmiljö där man haft tillgång till egna rum, så kallade cellkontor. Det kan också vara en utmaning att bedriva verksamhet i det aktivitetsbaserade flexkontoret. Checkflex är tänkt att fungera som ett stöd både före, under och efter införandet av aktivitetsbaserat flexkontor.

Strukturen är uppbyggd efter ett antal logiska steg i processen att övergå till ett flexkontor och är därför uppdelade i faserna planera, genomföra och underhålla, där planera är den enskilt viktigaste.

 

Senast uppdaterad: 2022-10-27