Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

GENOMFÖRA

I genomförandefasen ruckas ramarna och strukturen för verksamheten ganska rejält och det blir tydligt för alla vad förändringen faktiskt innebär.

Nya rutiner måste skapas och frustration kan uppstå eftersom man inte riktigt vet vad som gäller.

Det är alltid jobbigt att anpassa sig och ändra sina invanda mönster och strukturer.

Här gäller det därför att ha is i magen, ha målet i sikte, "hålla i och hålla ut". Sätt gärna en deadline för när implementeringsfasen är över och flexkontoret går in i reguljär verksamhet. Hur lång implementeringsfasen kommer att vara kommer att bero på förutsättningarna i organisationen och vara allt mellan 4 till 12 månader.