"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UNDERHÅLLA

Det åligger organisationen att underhålla arbetsmiljön så att den är anpassad till medarbetaren så att denne kan utföra sitt arbete så produktivt och effektivt som möjligt.

Det främsta verktyget organisationen har för detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Genom att göra riskbedömningar och kartläggningar framkommer om något i arbetsmiljön behöver åtgärdas. När åtgärderna har gjorts måste de utvärderas så att man får reda på om åtgärden har givit önskvärd effekt på arbetsmiljön. Detta arbetsmiljöarbete är en process som måste omfatta hela arbetsmiljön och ske regelbundet och löpande.

Senast uppdaterad: 2022-10-27