"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Forskargrupper vid Hållbar hälsa

Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten
Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Senast uppdaterad: 2022-10-27