Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar

Från och med 2019 finns en institutionsgemensam rapportserie som heter:
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar.

Nedan listas den tidigare rapportserien:
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar.

2018

 1. Kväveoxid-och kvävedioxidhalter i Umeå: sammanställning av mätningar gjorda med diffusionsprovtagare mellan november 2009 och december 2017
  » Annika Hagenbjörk

 2. Slutrapport från AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun: Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö – en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun
  » Anita Pettersson-Strömbäck, Maria Nordin, Maria Öhrn, Mette Harder, Tommy Olsson, Viktoria Wahlström, Lisbeth Slunga-Järvholm

 3. Mercury concentrations in pregnant women in circumpolar Sweden (Kiruna)
  » Maria Wennberg, Liselott Andersson, Ingvar A. Bergdahl

 4. Organiska miljöföroreningar i urin hos unga i norra och södra Sverige
  » Maria Wennberg, Christian Lindh, Ingvar A. Bergdahl

2017

 1. Kvävedioxid- och kväveoxidhalter i Umeå: sammanställning av mätningar gjorda med diffusionsprovtagare mellan november 2009 och december 2016
  » Annika Hagenbjörk

2016

 1. Vad hände sen?: Uppföljning av ergonomiska åtgärdsförslag från VLL's interna företagshälsa – ett pilotprojekt
  » Pernilla Jansson, Jens Wahlström

 2. Sambandet mellan luftföroreningshalter och akuta vårdkontakter för luftvägssjukdomar som hälsoindikator för luftkvalitet
  » Kadri Meister, Andreas Tornevi, Bertil Forsberg

 3. Assessment of long-term health impacts of air quality with different guideline values for NOX in the planned by-pass tunnel Förbifart Stockholm
  » Hans Orru, Bertil Forsberg

2015

 1. Betydelsen av förändring i befolkningens geografiska utbredning över tid för resultaten i en hälsokonsekvensbedömning för ett större vägprojekt: Slutrapport
  » Lars Modig, Kadri Meister, Magnus Strömgren, Lennart Jonsson, Bertil Forsberg

 2. Kyla och hälsa i Norrland: deskriptiva data från enkätundersökning februari - maj 2015
  » Albin Stjernbrandt, Bodil Björ, Martin Andersson, Ingrid Liljelind

 3. Time trends of lead and cadmium in the adult population of Northern Sweden 1990-2014 
  » Maria Wennberg, Thomas Lundh, Johan Nilsson Sommar, Ingvar Bergdahl

 4. Organic pollutants in urine 2014 and levels of bisphenol A 2009 and 2014 in the adult population of Northern Sweden
  » Maria Wennberg, Bo AG. Jönsson, Christian H Lindh, Ingvar Bergdahl

2014

 1. Utvärdering av en mätmetod för objektiv skattning av exponeringstiden vid hand-arm-vibrationer
  » Ingrid Liljelind, Mona Svensson, Jens Wahlström

 2. Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013
  » Annika Hagenbjörk-Gustafsson, Lars Modig, Bertil Forsberg

 3. Längre arbetsliv: om samverkan mellan företagshälsovård och personalavdelningar inom norrländska kommuner och landsting
  » Jeanette Eriksson, Jens Wahlström, Maria Nordin, Maria Hofverberg, Anita Pettersson-Strömbäck

 4. Slutrapport från pilotstudie Uppskattning av exponering för ozon
  » Bertil Forsberg

 5. Eldningsvanor inom några studieområden i Västerbotten
  » Bertil Forsberg, Chatrin Wahlgren, Nils-Göran Lundström, Lennart Jonsson

 6. Hälsoundersökning bland arbetande inom gruvnäring i Barentsregionen: Deskriptiva data från basenkäten, Aitik Boliden november 2012
  » Lage Burström, Bodil Björ, Daniel Carlsson, Ulla Hjalmarsson, Thor Nilsson, Ingemar Rödin, Mona Svensson, Jens Wahlström

2013

 1. Estimated health impacts of changes in air pollution exposure associated with the planned by-pass Förbifart Stockholm
  » Hans Orru, Bertil Forsberg

2012

 1. Modell för beräkning av bensen- och 1,3-butadienhalter i omgivningsluft utifrån geografisk information om bland annat biobränsleeldning och trafik
  » Lars Modig, Annika Hagenbjörk-Gustafsson, Lennart Jonsson, David Olsson, Magnus Strömgren, Bertil Forsberg

 2. Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri
  » Annika Hagenbjörk-Gustafsson

 3. Hälsa hos kvinnor i industrin: Organisation, arbetsmiljö, yrke och kön
  » Maria Nordin, Malin Bolin

  Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008: projektrapport till Naturvårdsverket, hälsorelaterad miljöövervakning avtal 2150901
  » Kadri Meister, Bertil Forsberg

 4. Med värme ihågkommen
  » Louise Andersson, Bertil Forsberg, Daniel Oudin Åström, Anita Pettersson-Strömbäck, Christofer Åström

 5. Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2
  » Annika Hagenbjörk-Gustafsson

 

För tidigare rapporter, vänligen kontakta:

Avdelningen för hållbar hälsa via institutionsgemensam brevlåda:

info.folkhalsa@umu.se