Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om avdelningen

Välkommen till Avdelningen för hållbar hälsa. Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan.

Avdelningen för hållbar hälsa består formellt av Yrkesmedicin och Miljömedicin, men är i praktiken en sammanhållen verksamhet. Detta är naturligt eftersom så många riskfaktorer (t.ex. avgaser, damm och metaller) förekommer både i yrkeslivet och i allmänmiljön. Inom miljömedicin är vår forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar och klimat särskilt framträdande. Metaller och fysisk belastning är andra viktiga forskningsområden. Forskning och undervisning bedrivs i nära samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. Inom universitetet har vi samarbete bl.a. med Medicin, Epidemiologi och global hälsa, Psykologi och Kemi.

Vi undervisar på Läkarprogrammet, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa samt ger flera fristående kurser.

Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande. Vi åstadkommer detta genom forskning, utbildning och samverkan. Vi samarbetar nationellt och internationellt bl.a. med institutioner inom miljömedicin och arbetslivsforskning, både genom samarbetsprojekt och genom att vi deltar i flera stora projekt finansierade av EU. Vid sidan av forskning och undervisning hjälper vi nationella och internationella myndigheter, organisationer som WHO samt kommuner, län och företag vid framtagandet av kunskapsöversikter, konsekvensbedömningar, gränsvärden etc.

Frukterna av vårt omfattande internationella kontaktnät och samarbete framgår bland annat av våra publikationer.
Publikationer vid Hållbar hälsa

 

Kontakta oss

Enhetschef

Chef vid Avdelningen för hållbar hälsa
Bertil Forsberg

Administration

Ekonomiadministratör
Gunveig Österman

Administratör
Stina Back

Studierektor
Helene Johansson

Webbredaktör
Lennart Jonsson

Personal

Hitta den du söker i vår personalkatalog.
Personalkatalog

E-post

info.folkhalsa@umu.se

Besöksadress

Norrlands universitetssjukhus
Byggnad 6B, kontor (ingång Analysvägen 3)

Postadress

Avdelningen för hållbar hälsa
Umeå universitet
901 87 Umeå