Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid hållbar hälsa

Anställda medarbetare

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Nordström
Telefon
090-786 67 53
Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Söderholm
Telefon
090-786 64 05

Jag är postdoktor i hälsopsykologi som är mitt huvudsakliga intresseområde, och jag disputerade 2020 i ämnet folkhälsovetenskap.

Anton Halvarsson
Telefon
090-786 74 45

Jobbar som projektassistent på Nordic Nature Health Hub.

Bengt Järvholm
Telefon
090-785 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Telefon
090-785 08 72

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

David Olsson
Telefon
090-786 74 23

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer.

Henrik Sjödin
Telefon
090-785 30 79

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Ida Knutsson
Telefon
070-539 68 98

Arbetar deltid som projektsamordnare inom projektet ”Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet”.

Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jens Wahlström
Telefon
090-785 37 76
Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är institutionsadministratör vid Folkhälsa och klinisk medicin med avdelningsansvar vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även som projektadministratör för UTRI, Umeå transformation research initiative.

Lennart Jonsson
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Maquines Odhiambo Sewe
Telefon
090-786 95 45
Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Nicklas Jonsson

Jag är datavetare - AI Engineer - med fokus på systemutveckling, Machine Learning med Tensorflow och Keras. Jag fördjupar mig i MLOps.

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Tohr Nilsson
Telefon
090-785 35 54
Viktoria Wahlström
Telefon
072-216 74 14

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Åsa Svedmark