Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid hållbar hälsa

Anställda medarbetare

Andreas Hult, forskare
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi, första forskningsassistent
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Anita Pettersson-Strömbäck, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Nordström, adjungerad professor
Telefon
090-786 67 53
Anna Oudin, forskare
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Söderholm, doktorand
Telefon
090-786 64 05

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om att undersöka olika aspekter av hälsa och funktionshinder hos personer med kemisk intolerans.

Bengt Järvholm, professor
Telefon
090-785 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg, professor med förenad klinisk anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Telefon
090-785 08 72

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

Daniel Nilsson, övrig/annan befattning, forskningsingenjör
David Olsson, första forskningsassistent
Telefon
090-785 34 79

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Elisabet Sonntag-Öström, första forskningsassistent
Telefon
090-786 71 36

Fysioterapeut med särskilt intresse för naturens effekter på vår fysiska och mentala hälsa.

Eva Rönmark, adjungerad professor
Telefon
070-542 44 31

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Hans Orru, första forskningsingenjör
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson, forskare
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit, doktorand

Jag är doktorand och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer.

Henrik Sjödin, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 30 79
Ida Knutsson, projektsamordnare
Telefon
070-539 68 98

Arbetar deltid som projektsamordnare inom projektet ”Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet”.

Ingrid Liljelind, övrig/annan befattning, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jens Wahlström, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 37 76
Joacim Rocklöv, professor
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Jonas Westlin, projektassistent
Telefon
090-786 77 58

Arbetar som idrottsfysiolog, främst inom olika projekt. Bland annat med att skapa teoretiskt och praktiskt kursmaterial för kurs- och testledare.

Kristina Lindblom, administratör
Telefon
090-786 94 88

Jag är avdelningsadministratör vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa webben åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lennart Jonsson, forskningsingenjör
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Maquines Odhiambo Sewe, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 95 45
Maria Wennberg, första forskningsassistent
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mikkel Quam, första forskningsassistent
Nawi Ng, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 93
Nicklas Jonsson, systemutvecklare

Hjälper till att utveckla system med fokus på E-hälsa. Bistår även med forskningsstöd relaterat till Machine Learning. 

Sabine Björk, forskningssköterska
Telefon
090-786 60 92
Tohr Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-785 35 54
Viktoria Wahlström, forskningsassistent
Telefon
072-216 74 14

Jag är forskningsassistent och är intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Wasif Raza, doktorand
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.