Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid hållbar hälsa

Anställda medarbetare

Andreas Hult, forskare

Forskare i folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom.

Andreas Tornevi, forskningsassistent, förste

Andreas Tornevi - bakgrund i matematisk statistik och jobbar till stor del med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor, adjungerad

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Oudin, forskare (tjänstledig)

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex demens och psykisk ohälsa.

Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste

Jag arbetar med forskning inom arbets-och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Bengt Järvholm, professor, senior

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg, professor, förenad anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Christofer Åström, postdoktor

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

David Olsson, forskningsassistent, förste
Elisabet Sonntag-Öström, forskningsassistent, förste

Fysioterapeut med särskilt intresse för naturens effekter på vår fysiska och mentala hälsa.

Emmy Lundberg, projektassistent

Idrottsfysiolog och jobbar som projektassistent i olika projekt kopplade mot fysisk aktivitet och hälsa, i huvudsak med utvecklingen av en testbädd för digitalisering av personcentrerad vård.

Eva Rönmark, professor, adjungerad

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Gunveig Österman, ekonomiadministratör

Jag är ekonomiadministratör och sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning

Hans Orru, forskningsingenjör, förste
Hans Pettersson, forskare

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Ingrid Liljelind, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Jens Wahlström, universitetslektor, adjungerad
Joacim Rocklöv, professor

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Kristina Lindblom, administratör, institution

Jag är avdelningsadministratör vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa webben åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lennart Jonsson, forskningsingenjör

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Tohr Nilsson, övrig/annan befattning, universitetslektor, senior
Viktoria Wahlström, doktorand

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljö.