Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid hållbar hälsa

Anställda medarbetare

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Nordström
Telefon
090-786 67 53
Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Bengt Järvholm
Telefon
070-619 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Telefon
090-786 60 53

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

David Olsson
Telefon
090-786 74 23

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31
Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-786 77 40

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand på Hållbar hälsa och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer.

Henrik Sjödin
Telefon
090-785 30 79

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Idah Sandqvist
Telefon
090-786 55 61

Arbetar som institutionsadministratör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jens Wahlström
Telefon
090-785 37 76

Min forskning har fokus på ergonomi, kyla, vibrationer och samband med hälsa. Mycket av forskningen utgår från kohorterna Bygghälsan och CHINS (Cold and Health In Northern Sweden).

Jerry Öhlin
Telefon
090-786 71 29

Forskare inom arbetsmiljö och geriatrik, undersöker för närvarande sambandet mellan tungt fysiskt arbete och risk för förmaksflimmer och stroke.  

Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Telefon
090-786 59 53

Docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa.

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är kommunikatör vid Folkhälsa och klinisk medicin med administrativt ansvar för Hållbar hälsa. Arbetar även som projektadministratör för VIPVIZA och UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

Lennart Jonsson
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Lisbeth Slunga Järvholm
Telefon
090-785 24 54

Min forskning handlar om hur vi skapar hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö och möjliggör arbete upp i hög ålder. Jag forskar också om hälsoeffekter av vistelse i naturmiljöer.

Maquines Odhiambo Sewe
Telefon
090-786 95 45
Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Martin Andersson
Telefon
090-785 23 64

Överläkare, docent. Forskar huvudsakligen inom arbets- och miljörelaterad lungsjukdom.

Nicklas Jonsson
Telefon
090-786 75 84

Jag är datavetare - AI Engineer - med fokus på systemutveckling, Machine Learning med Tensorflow och Keras. Jag fördjupar mig i MLOps.

Pontus Öhrner
Telefon
090-786 76 25

Har en magisterexamen i idrottsmedicin. Jobbar som projektassistent för ett forskningsprojekt mot ett hållbart arbetsliv i yrken med hög fysisk belastning.

Rebecca Tapper
Telefon
090-786 79 42
Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Tohr Nilsson
Telefon
090-785 35 54
Verah Nafula Luande
Telefon
090-786 77 26
Viktoria Wahlström
Telefon
072-216 74 14

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.

Åsa Svedmark