Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid hållbar hälsa

Anknutna

Aditya Lia Ramadona

Doktorand projekt: Developing and validating a dynamic model of dengue transmission with application to early warning and climate change projections

Handledare: Joacim Rocklöv

Albin Stjernbrandt
Telefon
090-785 99 52

Specialistläkare inom arbets- och miljömedicin. Har doktorerat på studier som undersökt sambanden mellan vistelse i kallt klimat och kärl- och nervskador i händerna.

Ambra Gentile
Anders Karlsson
Anders Roos
Annika Hagenbjörk
Telefon
090-785 37 82

Jag arbetar med forskning inom arbets- och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Barbro Norman
Telefon
090-786 74 82
Benno Krachler
Telefon
090-785 69 45

Verksamhetschef Livsstilsmedicin Österåsen, med Dr.

Bernt Lindahl
Telefon
090-785 27 73
Bo Glas
Telefon
090-785 20 64
Bodil Björ
Telefon
090-785 27 68
Charlotte Lewis

Fysioterapeut och arbetar som belastningsergonom på Arbets- och miljömedicin vid Region Västerbotten. Bedriver forskning inom ergonomi.

Charlotte Mäki
Christian Schyllert
Telefon
076-349 10 73
Daniel Carlsson
Telefon
060-18 19 49
Daniel Oudin Åström
Telefon
090-785 17 04
David Lapveteläinen
Emelyn Shroff
Gunilla B Dahlgren

Jag är doktorand och mitt projekt ska bidra till viktig kunskap för införandet av den första medicinska kontrollen vid fysisk exponering för handintensivt arbete.

Gunnar Nordberg
Telefon
070-669 75 09

Forskar vid enheten för Yrkes- och miljömedicin sedan 1979 om metallers toxikologi och epidemiologi samt inomhus luftföroreningar (trikloramin).

Gustav Olsson
Gustav Sjöstedt
Telefon
090-786 53 04
Heidi Lindmark
Helen Bertilsson
Telefon
090-785 24 55
Helen Hugosson
Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Henrik Olstrup
Jan Semenza
Jennie Jackson
Telefon
072-304 79 95

Post Doc working in Occupational and Environmental Medicine to assess links between work-related physical exposures and injury outcomes in construction workers using an epidemiology approach.

Jenny Crosby
Jenny Lindehall Hadrévi
Telefon
090-785 32 45
Jim Viklund
Joakim Bunne

Mitt doktorandprojekt tittar på skolbarns-kohorter inom OLIN-studierna och studerar tidstrender i förekomst och utveckling av allergisk sensibilisering mot luftburna allergen.

Katarina Jonsson
Katarina Kärrman
Kristie Ebi
Telefon
+1 206 9207317
Kåre Eriksson
Telefon
070-538 57 80

Jag forskar om biomarkörer för vibratonsinducerade vita fingrar och bedömer exponering för det luftvägsirriterande ämnet trikloramin i badhusmiljö.

Lars Modig
Telefon
090-785 23 79
Linnéa Almqvist
Telefon
070-623 72 14

Mitt doktorandprojekt syfttar till att studera och karaktärisera olika typer av astma bland barn och vuxna och följa deras prognos.

Magnus Lindblom
Telefon
090-786 98 20
Telefon
090-785 35 54

Specialistläkare i arbets- och miljömedicin och doktorand på Hållbar Hälsa. Min forskning handlar om arbetsmiljö och hälsa i aktivitetsbaserade kontor.

Mikael Ashorn
Telefon
+358 40 1941719

Jag är doktorand och undersöker effekterna av översvämningar och tropiska stormar på infektionssjukdomar med målet att skapa en modell som kan förutsäga spridningen av dessa sjukdomar.

Mikkel Quam
Monica Alenius
Telefon
090-786 73 68
Monzer Abbas
Nalika Tjärnberg
Telefon
090-786 61 54
Nils Sandberg
Telefon
090-786 58 34
Olena Kostylenko
Telefon
090-786 67 75
Petri Räisänen

Mitt projekts syfte är att studera tidstrender i incidens och förekomst av olika typer av astma samt karakteristik och riskfaktorer för allergisk- och icke allergisk astma.

Stefan Sandström
Sumaira Zafar
Ulla Hjalmarsson
Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.