"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, som innehåller ett antal kurser, egna studier och en avhandling.

Förutom att få fördjupad kunskap inom ett ämnesområde, kommer du också att utveckla ditt kritiska och analytiska tänkande.

Om du är intresserad av att påbörja en utbildning på forskarnivå vid Avdelningen för hållbar hälsa, kan du kontakta vår avdelningschef.

Mer information finns i fakultetens handbok för forskarutbildning och i svenska Högskoleverkets doktorandhandbok.


Seminarium på engelska inför doktorandantagning

Inför antagningen ska alla blivande doktorander föredra sin forskarutbildningsplan på engelska. Doktorandansökan insänds minst två veckor innan seminariet till Elin Lindahl. Handledare och examinator ska närvara vid seminariet.

För mer information och bokning av tid kontakta:
Elin Lindahl

 

Har du frågor om vår forskarutbildning? Kontakta oss

Enhetschef
Bertil Forsberg

Forskarutbildningssamordnare
Lisbeth Slunga-Järvholm

Forskarutbildningsadministratör
Elin Lindahl

Forskarutbildningsgrupp (FUG)
Institutionens forskarutbildningsgrupp handhar avdelningarna för medicin och hållbar hälsa, och består av:

Ordförande
Per Wester
Lisbeth Slunga-Järvholm
Albin Stjernbrandt

Senast uppdaterad: 2022-02-09