"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Forskning inom medicin

Inom området medicin ryms ett stort antal olika forskningsområden, ofta i samarbete med andra institutioner eller universitet i Sverige och andra länder. Många olika forskningsmetoder används, på laboratorier, i experimentella forskningsmiljöer, i praktisk sjukvård, med epidemiologiska metoder och även kvalitativa metoder. Huvuddelen av forskningen utgår från våra forskare i Umeå men även i betydande omfattning i Östersund, Sundsvall, Skellefteå och Luleå.

Publikationer

Publikationer

Publikationer från Avdelningen för medicin.

Avhandlingar

Avhandlingar från Avdelningen för medicin.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett stort forskningsområde hos oss. Att förebygga hjärtkärlsjukdomar med fysisk aktivitet, nya sätt att motivera till beteendeförändringar och förbättrad blodtrycksbehandling och hjärtsviktsbehandling är några av forskningsområdena. Behandling vid strokesjukdomar har under många år varit ett stort forskningsområde hos oss. Även mindre vanliga hjärtsjukdomar som medfödda hjärtfel hos vuxna ärftliga hjärt-kärlsjukdomar kartläggs i flera projekt. Blodproppssjukdomar i venerna och nyttan och risker med antikoagulantiabehandling (s.k. "blodförtunnade" läkemedel) studeras i flera projekt

Närbesläktade till kärlsjukdomar är en serie projekt kring fettväv och diabetes och vad som händer efter att man förändrar sin fysiska aktivitet och kost.

Inom området lungsjukdomar pågår sedan länge många studier om effekter av avgaser på lungor och blodkärl.

Forskning om familjär transthyretinamyloidos ("Skellefteåsjukan") är ett stort forskningsområde i Umeå som har medfört nya behandlingsmöjligheter.

Inom området reumatologiska sjukdomar bedrivs ett flertal projekt kring tidigdiagnostik av reumatoid artrit, andra reumatiska sjukdomar och koppling till kardiovaskulära sjukdomar.

Inom dermatologi/venereologi studeras olika aspekter av sexuellt överförda sjukdomar, hyperhidros (uttalad svettning) och psoriasis.

Inom avdelningen för medicin pågår forskning och utveckling inom ett flertal medicinska ämnesområden, bland annat;

  • Dermatologi
  • Internmedicin
  • Reumatologi
  • Thoraxkirurgi
  • Kardiologi
  • Endokrinologi
  • Gastroenterologi
  • Lungmedicin
  • Hematologi
  • Nefrologi
Senast uppdaterad: 2022-05-04