Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå vid Avdelningen för medicin är densamma som för hela Medicinska fakulteten. Den ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Seminarium på engelska inför doktorandantagning

Inför antagningen ska alla blivande doktorander föredra sin forskarutbildningsplan på engelska.

Videokonferens nr: 1247129. Adressboken: Flerpartsmöte Medicincentrum NUS.

Ansökan om antagning

Doktorandansökan insänds minst två veckor innan seminariet till Elin Lindahl. Handledare och examinator ska närvara vid seminariet.

Den forskarutbildningsgrupp som granskar enheterna för medicin, hållbar hälsa, dermatologi samt näringslära består av Per Wester (sammankallande), Lisbeth Slunga-Järvholm och Johan Ljungberg. Kontakta Elin Lindahl eller Per Wester för mer information och bokning av tid.