Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Alexander Shayesteh Afshar
Telefon
090-785 20 78

Överläkare i dermatologi och venereologi. Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär).

Alexander Wahba
Anders Blomberg
Telefon
090-786 70 51

Professor och specialistläkare inom intern- och lungmedicin. Avdelningschef för Avdelningen för medicin.

Anders Själander
Telefon
090-786 53 82
Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig
Telefon
070-337 21 75

Allmänläkare vid Ånge Hälsocentral och delaktig i läkarutbildningen inom ämnet Allmänmedicin. Forskar kring levnadsvanor och hur vi i vården kan hjälpa patienter till mer hälsosam livsstil.

Angelica Gustafsson
Telefon
090-786 61 26

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration för Allmänmedicin T5, T6, T8, T11.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson
Anna Kristofersson
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 1 termin 6

Anna Myleus

Biträdande lektor och ST-läkare. Chef för den Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Forskar huvudsakligen om celiaki. Undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nordström
Telefon
090-786 67 53
Anna Nyfelt
Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Södergren
Telefon
090-786 58 20

Specialistläkare inom reumatologi och forskar på den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

Anna Söderholm
Telefon
090-786 64 05
Anna Wikner
Anna Winkvist
Anne Lindberg
Annelie Behndig
Telefon
090-786 68 49
Anton Halvarsson
Telefon
090-786 74 45

Jobbar som projektassistent på Nordic Nature Health Hub.

Bengt Järvholm
Telefon
070-619 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg
Telefon
090-786 66 51
Camilla Sandberg
Telefon
090-786 67 39

Jag är docent i fysioterapi och universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet.

Carola Sundholm
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch, fikabeställningar

Brev och paket  

Informationssökning

Bok- och artikelbeställningar

Telefon
090-786 60 53

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

David Olsson
Telefon
090-786 74 23

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Elin Lindahl
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar med forskarutbildningen på Inst för Folkhälsa och klinisk medicin. Administrerar också Nationella forskarskolan i allmänmedicin, en del FoU-kurser och uppdragsutbildningar. 

Elisabet Nylander
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Emma Lindström
Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31
Eva-Lotta Glader
Frida Bergman
Telefon
090-785 26 53

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand på Hållbar hälsa och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer.

Helena Karlsson
Telefon
090-786 64 32

Jag är administrativ chef och handlägger institutionsövrgripande ärenden tillsammans med prefekt.

Jag ingår i HR-teamet, som samverkar inom institutionerna Folkhälsa, Kirurgi och Klinisk vetenskap

Helena Norberg
Telefon
090-786 68 21

Jag forskar om följsamhet, kliniska apotekares roll i vården samt hur nya terapier kan introduceras mer systematiskt. Jag undervisar inom farmaciprogrammen.

Henrik Holmberg
Henrik Sjödin
Telefon
090-785 30 79

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Inger Arnesjö
Telefon
090-785 21 94
Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jamshid Pourazar
Telefon
090-785 17 63
Jens Wahlström
Telefon
090-785 37 76

Min forskning har fokus på ergonomi, kyla, vibrationer och samband med hälsa. Mycket av forskningen utgår från kohorterna Bygghälsan och CHINS (Cold and Health In Northern Sweden).

Jerry Öhlin
Telefon
090-786 71 29

Min nuvarande forskning handlar om kopplingen mellan tungt fysiskt arbete och förmaksflimmer samt stroke hos personer inom byggbranschen.  

Joachim Ögren
Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Telefon
090-786 59 53

Docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa.

Jonas Wallvik
Jonathan Wiklund
Telefon
090-786 56 75
Julia Otten

Endokrinolog med forskningsfokus typ 2 diabetes

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Karin Norberg
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Eriksson
Telefon
090-785 13 27
Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är institutionsadministratör vid Folkhälsa och klinisk medicin med avdelningsansvar vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även som projektadministratör för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

Lars Johansson
Lennart Jonsson
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Lisbeth Slunga Järvholm
Telefon
090-785 24 54

Min forskning handlar om hur vi skapar hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö och möjliggör arbete upp i hög ålder. Jag forskar också om hälsoeffekter av vistelse i naturmiljöer.

Lisbeth Ärlestig
Telefon
090-785 22 92
Lotta Harnevik
Malin Olsson
Telefon
090-785 16 21
Malin Sjöström

Lektor, specialist i allmänmedicin med placering i Östersund. Forskar om långsiktiga konsekvenser av infektion med parasiten Cryptosporidium hominis samt behandling av urinläckage via e-hälsa.

Mante Hedman
Telefon
070-245 86 87
Maquines Odhiambo Sewe
Telefon
090-786 95 45
Marcus Schmitt-Egenolf
Telefon
090-786 54 72

Real-world evidence, Societal impact of medicine, Lifestyle medicine, Ethics, Psoriasis & Melanoma.

Maria Backlund
Telefon
090-785 39 52
Maria Brännholm Syrjälä

Jag är doktorand och specialist i allmänmedicin. Jag forskar om effekter av minskat stillasittande vid typ 2-diabetes med hjälp av mHälsa. Jag undervisar läkarstudenter i ämnet allmänmedicin.

Maria Friberg
Telefon
090-785 00 00
Maria Nordendahl
Maria Sandström
Telefon
090-786 75 02

Huvudsakliga ansvarsområde är doktorandutbildningen på institutionen, forskarkursen (Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i norr) samt avdelningsadministration på Allmänmedicin.

Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Maria Öström
Martin Andersson
Telefon
090-785 23 64

Överläkare, docent. Forskar huvudsakligen inom arbets- och miljörelaterad lungsjukdom.

Michael Henein
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Michael Ott
Telefon
090-785 00 00
Nawi Ng
Telefon
090-786 63 93
Nicklas Jonsson
Telefon
090-786 75 84

Jag är datavetare - AI Engineer - med fokus på systemutveckling, Machine Learning med Tensorflow och Keras. Jag fördjupar mig i MLOps.

Nikolai Stenfors

Universitetslektor Läkarprogrammet.

Docent i Lungmedicin.

Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus.

Nina Pettersson

Jag är doktorand inom medicin. Min forskning fokuserar på samsjukligheten mellan inflammatorisk tarmsjukdom och spondylartrit. 

Olov Rolandsson
Telefon
090-785 35 71

Ämnesföreträdare för ämnet allmänmedicin, lärare och forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. 

Patrik Wennberg
Telefon
090-786 94 50

Lektor, specialist i allmänmedicin. Forskning om levnadsvanors betydelse för hälsa och sjukdom med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Per Dahlqvist
Per Lindqvist
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling
Telefon
090-785 00 00

Överläkare i Medicinsk Gastroenterologi. Bedriver patientnära forskning inom området funktionella tarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom där även biobanksstudier bedrivs.

Pontus Öhrner
Telefon
090-786 76 25

Har en magisterexamen i idrottsmedicin. Jobbar som projektassistent för ett forskningsprojekt mot ett hållbart arbetsliv i yrken med hög fysisk belastning.

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Sandra Arvidsson
Stefan Söderberg

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Mooe
Thomas Sandström
Telefon
090-785 25 16
Thorbjörn Lundberg
Telefon
090-786 66 20

Lärare på läkarprogrammet, distriktsläkare. Forskar om öronsjukdomar, digital teknik och AI för diagnostik. Ansvar för Klinisk undervisningsmottagning. Utvecklar gamification av undervisning. 

 

Tohr Nilsson
Telefon
090-785 35 54
Tommy Olsson
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Towe Wadensten

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulf Näslund
Telefon
090-786 88 60

Professor i kardiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, överläkare Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Urban Hellman

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Viktoria Wahlström
Telefon
072-216 74 14

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.

Åsa Svedmark
Åsa Williams
Telefon
090-786 66 52