Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Anders Bucht, professor, adjungerad
Andreas Hult, forskare

Forskare i folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom.

Andreas Tornevi, forskningsassistent, förste

Andreas Tornevi - bakgrund i matematisk statistik och jobbar till stor del med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig, universitetsadjunkt, adjungerad
Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor, adjungerad

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Myleus, biträdande universitetslektor, ST-läkare

ST-läkare i allmänmedicin och forskar huvudsakligen om celiaki. Jag undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nyfelt, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Oudin, forskare (tjänstledig)

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex demens och psykisk ohälsa.

Anne Lindberg, universitetslektor/överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor/överläkare
Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste

Jag arbetar med forskning inom arbets-och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Bengt Järvholm, professor, senior

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor, senior

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bertil Forsberg, professor, förenad anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg, universitetslektor, senior
Catrin Johansson, assistent

Jag arbetrar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Christofer Åström, postdoktor

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

Daniel Nilsson, övrig/annan befattning, forskningsingenjör
David Olsson, forskningsassistent, förste
Elin Lindahl, administratör, institution

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del fou-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor/överläkare

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Elisabet Sonntag-Öström, forskningsassistent, förste

Fysioterapeut med särskilt intresse för naturens effekter på vår fysiska och mentala hälsa.

Emmy Lundberg, projektassistent

Idrottsfysiolog och jobbar som projektassistent i olika projekt kopplade mot fysisk aktivitet och hälsa, i huvudsak med utvecklingen av en testbädd för digitalisering av personcentrerad vård.

Eva Fhärm, universitetslektor/specialistutbildad läkare

Studierektor för ämnet Allmänmedicin på Läkarprogrammet. Ansvarar för forsk.utb.kurs Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra regionerna.

Eva Rönmark, professor, adjungerad

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Frida Bergman, forskningsassistent, förste

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Gunveig Österman, ekonomiadministratör

Jag är ekonomiadministratör och sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning

Hans Orru, forskningsingenjör, förste
Hans Pettersson, forskare

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Helena Karlsson, chef, administrativ

Chef för administratörerna inom Folkhälsa och klinisk medicin. 

Jag handlägger personalärenden för institutionerna Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk vetenskap. 

Henrik Sjödin, forskningsingenjör, förste
Ina Asklund, forskarstuderande, universitetsadjunkt, adjungerad

Jag är distriktsläkare i Krokom och doktorand i allmänmedicin. Jag forskar om behandling av urininkontinens och e-hälsa inom projektet Tät.nu. Undervisar i allmänmedicin.  

Ingrid Liljelind, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Jens Wahlström, universitetslektor, adjungerad
Joacim Rocklöv, professor

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Jonas Wallvik, universitetslektor/överläkare
Knut Meidell, universitetsadjunkt, adjungerad
Kristina Lindblom, administratör, institution

Jag är avdelningsadministratör vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa webben åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Kurt Boman, professor, professor, senior
Lars Johansson, universitetslektor, adjungerad
Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning

Jag jobbar på Vaartoe, Arcum och hållbar hälsa och forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Lennart Jonsson, forskningsingenjör

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Lotta Harnevik, universitetslektor, adjungerad, universitetsadjunkt, adjungerad
Malin Olsson, forskningsassistent, förste
Mante Hedman, universitetsadjunkt, adjungerad
Maria Boström, administratör, institution

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Brännholm Syrjälä, doktorand, universitetsadjunkt, adjungerad
Maria Nordendahl, universitetslektor, adjungerad, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Maria Wennberg, forskningsassistent, förste

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mats Eliasson, professor, adjungerad

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor/överläkare

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Mikael Lilja, universitetslektor, adjungerad
Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, forskningsassistent, förste
Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor, senior
Olov Rolandsson, professor/överläkare

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Oskari Uski, forskningsassistent, förste
Patrik Wennberg, universitetslektor/specialistutbildad läkare

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Pontus Karling, universitetslektor/överläkare
Rachel Nicoll, forskningsassistent, förste
Thomas Mooe, professor/överläkare
Tobias Näslund, samordnare, ekonomi

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tohr Nilsson, övrig/annan befattning, universitetslektor, senior
Tommy Olsson, professor/överläkare

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulf Näslund, professor/överläkare

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, forskningsingenjör, förste
Viktoria Wahlström, doktorand

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljö.

Wasif Raza, doktorand

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.