Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Alexander Shayesteh Afshar, biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
Telefon
090-785 20 78

Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär).

Alexander Wahba, övrig/annan befattning, adjungerad professor
Alva Hansson, forskarstuderande, doktorand
Anders Blomberg, professor, överläkare
Telefon
090-786 70 51

Professor och specialistläkare inom intern- och lungmedicin. Avdelningschef för Avdelningen för medicin.

Anders Själander, professor, överläkare
Andreas Hult, forskare
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi, första forskningsassistent
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
070-337 21 75
Angelica Gustafsson, studieadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 61 26

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration för Allmänmedicin T5, T6, T8, T11.

Anita Pettersson-Strömbäck, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson, adjungerad universitetsadjunkt

Doktorandprojekt: Visualisering av asymptomatisk arterosklerotisk sjukdom inom VIPVIZA projektet.

Huvudhandledare: Margareta Norberg

Anna Kristofersson, administratör
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 1 termin 6

Anna Myleus, biträdande universitetslektor, ST-läkare

Biträdande lektor och ST-läkare i allmänmedicin. Forskar huvudsakligen om celiaki hos barn och unga vuxna. Undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nordström, professor, adjungerad professor
Telefon
090-786 67 53
Anna Nyfelt, adjungerad universitetsadjunkt
Anna Oudin, forskare
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Södergren, universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 58 20

Specialistläkare inom reumatologi och forskar på den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

Anna Söderholm, doktorand
Telefon
090-786 64 05

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om att undersöka olika aspekter av hälsa och funktionshinder hos personer med kemisk intolerans.

Anna Winkvist, gästprofessor
Anne Lindberg, professor, överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 68 49
Anton Halvarsson, projektassistent
Telefon
090-786 74 45

Jobbar som projektassistent på Nordic Nature Health Hub.

Bengt Järvholm, professor
Telefon
090-785 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr, professor
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bertil Forsberg, professor med förenad klinisk anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 51
Carola Sundholm, projektsamordnare
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson, assistent
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch, fikabeställningar

Brev och paket  

Informationssökning

Bok- och artikelbeställningar

Telefon
090-785 08 72

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

David Olsson, första forskningsassistent
Telefon
090-785 34 79

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Elin Lindahl, administratör
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del FoU-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor, professor, överläkare
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Emma Janson, projektassistent
Eva Rönmark, professor, adjungerad professor
Telefon
070-542 44 31

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Eva Samuelsson, professor, överläkare
Gregory Dominique Rankin, första forskningsingenjör (tjänstledig)
Hans Orru, första forskningsingenjör
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson, forskare
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit, doktorand

Jag är doktorand och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer.

Helena Karlsson, administrativ chef
Telefon
090-786 64 32

Jag är chef för administratörerna inom institutionen och handlägger övergripande ärenden tillsammans med prefekten.

Jag arbetar i HR-teamet som samverkar inom Folkhälsa, Kirurgi och Klinisk vetenskap

Henrik Holmberg, forskare, adjungerad universitetslektor
Henrik Sjödin, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 30 79

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Ida Knutsson, projektsamordnare
Telefon
070-539 68 98

Arbetar deltid som projektsamordnare inom projektet ”Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet”.

Ina Asklund, adjungerad universitetsadjunkt

Jag är distriktsläkare i Krokom och doktorand i allmänmedicin. Jag forskar om behandling av urininkontinens och e-hälsa inom projektet Tät.nu. Undervisar i allmänmedicin.  

Inger Arnesjö, forskningssköterska
Telefon
090-785 21 94
Ingrid Liljelind, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jamshid Pourazar, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 17 63
Jens Wahlström, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 37 76
Joacim Rocklöv, professor
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Johan Asplund, övrig/annan befattning
Jonas Wallvik, universitetslektor, överläkare
Karin Norberg, administratör
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Eriksson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 13 27
Kristina Lindblom, administratör
Telefon
090-786 94 88

Jag är institutionsadministratör vid Folkhälsa och klinisk medicin med avdelningsansvar vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även som projektadministratör för UTRI, Umeå transformation research initiative.

Lan Do Thanh, postdoktor (tjänstledig)
Telefon
090-786 73 37
Lars Johansson, läkare, adjungerad universitetslektor
Lennart Jonsson, forskningsingenjör
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Lisbeth Ärlestig, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 22 92
Lotta Harnevik, adjungerad universitetsadjunkt
Malin Olsson, första forskningsassistent
Telefon
090-785 16 21
Mante Hedman, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
070-245 86 87
Maquines Odhiambo Sewe, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 95 45
Marcus Schmitt-Egenolf, professor, överläkare
Telefon
090-786 54 72

Marcus huvudintressen är Real world evidence, Preventive medicine, Ethics, Psoriasis, Melanoma och Genodermatoser.

Maria Backlund, forskningssköterska
Telefon
090-785 39 52
Maria Boström, administratör

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Brännholm Syrjälä, doktorand, adjungerad universitetsadjunkt

Jag är doktorand och specialist i allmänmedicin. Jag forskar om effekter av minskat stillasittande vid typ 2-diabetes med hjälp av mHälsa. Jag undervisar i allmänmedicin.

Maria Friberg, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 00 00
Maria Nordendahl, universitetslektor, specialistutbildad läkare
Maria Sandström, studieadministratör
Telefon
090-786 75 02

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration för Allmänmedicin T5, T6, T8, T11.

Maria Wennberg, första forskningsassistent
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mats Eliasson, adjungerad professor
Telefon
0920-28 20 00

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor, överläkare
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Michael Ott, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 00 00
Mikael Lilja, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 68 75
Mikkel Quam, första forskningsassistent
Nawi Ng, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 93
Nicklas Jonsson, systemutvecklare

Hjälper till att utveckla system med fokus på E-hälsa. Bistår även med forskningsstöd relaterat till Machine Learning. 

Nikolai Stenfors, universitetslektor, överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor
Olov Rolandsson, professor, överläkare
Telefon
090-785 35 71

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Patrik Wennberg, universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 94 50

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Per Dahlqvist, universitetslektor, överläkare
Per Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester, professor, överläkare
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-785 00 00

Överläkare i Medicinsk Gastroenterologi. Bedriver patientnära forskning inom området funktionella tarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom där även biobanksstudier bedrivs.

Rachel Nicoll, första forskningsassistent
Rebecka Renklint, doktorand, doktorand (tjänstledig)
Sabine Björk, forskningssköterska
Telefon
090-786 60 92
Stefan Söderberg, professor, överläkare

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Sandström, professor, överläkare
Telefon
090-785 25 16
Thorbjörn Lundberg, universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 66 20
Tobias Näslund, ekonomisamordnare

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tohr Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-785 35 54
Tommy Olsson, professor
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulf Näslund, professor, överläkare
Telefon
090-786 88 60

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, första forskningsingenjör

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Viktoria Wahlström, postdoktor
Telefon
072-216 74 14

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Wasif Raza, doktorand
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.

Åsa Svedmark, övrig/annan befattning