Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Anders Bucht, professor, adjungerad
Andree Wennstig, universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad
Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor, adjungerad

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Lundgren, universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Myleus, biträdande universitetslektor, ST-läkare

ST-läkare i allmänmedicin och forskar huvudsakligen om celiaki. Jag undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nyfelt, gästlärare, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Oudin, forskare (tjänstledig)

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex demens och psykisk ohälsa.

Anne Lindberg, universitetslektor/överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor/överläkare
Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste

Jag arbetar med forskning inom arbets-och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Bengt Järvholm, professor, senior

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor, senior
Bertil Forsberg, professor, förenad anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg, universitetslektor/överläkare
Catrin Johansson, assistent

Jag arbetrar fråmst med följande arbetsuppgifter

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Christofer Åström, postdoktor

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

David Olsson, forskningsassistent, förste
Elin Lindahl, administratör, institution

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del fou-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Sonntag-Öström, forskningsingenjör, förste, forskningsassistent, förste
Eva Fhärm, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Eva Rönmark, professor, adjungerad

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Gunveig Österman, ekonomiadministratör

Jag är ekonomiadministratör och sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning

Göran Umefjord, universitetslektor, universitetslektor, senior
Hans Orru, forskningsingenjör, förste
Hans Pettersson, forskare

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Helena Karlsson, chef, administrativ

Chef för administratörerna inom Folkhälsa och klinisk medicin. 

Jag handlägger personalärenden för institutionerna Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk vetenskap. 

Ina Asklund, forskarstuderande, universitetsadjunkt, adjungerad
Ingrid Liljelind, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Jennifer Stewart Williams, forskningsingenjör, förste

Redaktör på onlinetidskriften Global Health Action. Mentor för MPH-studenter som planerar att skriva vetenskapliga artiklar.

Jens Wahlström, universitetslektor, adjungerad
Joacim Rocklöv, professor

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Jonas Wallvik, universitetslektor/överläkare
Knut Meidell, universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad
Kristina Lindblom, administratör, institution

Jag är avdelningsadministratör vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa webben åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lars Johansson, universitetslektor, adjungerad
Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning

Jag jobbar halvtid på Arcum och halvtid på Näringsforskning,  som forskningkoordinator och kommunikatör. Min forskning handlar om samband mellan olika kostmönster och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel och vatten i Arktis-området. 

Malin Olsson, forskningsassistent, förste
Mante Hedman, universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad
Mari-Charlotte Mörtsell, studieadministratör (tjänstledig)

Jag är studieadministratör på enheten för allmänmedicin. Mina uppgifter är inom läkarprogrammets termin 6, 8 och 11 med det som rör ämnet allmänmedicin, där bl a VFU inom primärvården ingår.

Maria Boström, administratör, institution

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Nordendahl, universitetslektor, adjungerad, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Maria Wennberg, forskningsassistent, förste

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mikael Lilja, gästlärare, universitetslektor, adjungerad
Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, forskningsassistent, förste
Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Forskar om luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla.

Ole Suhr, professor, senior
Olov Rolandsson, professor/överläkare

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Oskari Uski, forskningsassistent, förste
Patrik Wennberg, universitetslektor/specialistutbildad läkare

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Pontus Karling, universitetslektor/överläkare
Rachel Nicoll, forskningsassistent, förste
Thomas Mooe, professor/överläkare
Tobias Näslund, samordnare, ekonomi

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tohr Nilsson, övrig/annan befattning, universitetslektor, senior
Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Urban Hellman, forskningsingenjör, förste