Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Alexander Wahba, övrig/annan befattning, professor, adjungerad
Anders Blomberg, professor/överläkare
Telefon
090-785 22 34
Anders Bucht, professor, adjungerad
Anders Själander, professor/överläkare
Andreas Hult, forskare
Telefon
090-786 66 13

Forskare i folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom.

Andreas Tornevi, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - bakgrund i matematisk statistik och jobbar till stor del med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig, universitetsadjunkt, adjungerad
Telefon
070-337 21 75
Angelica Gustafsson, studieadministratör
Telefon
090-786 61 26

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration.

Anita Pettersson-Strömbäck, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Myleus, biträdande universitetslektor, ST-läkare

Biträdande lektor och ST-läkare i allmänmedicin. Forskar huvudsakligen om celiaki hos barn och unga vuxna. Undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nordström, professor, adjungerad
Telefon
090-786 67 53
Anna Nyfelt, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Oudin, forskare
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Winkvist, professor, gäst
Anne Lindberg, universitetslektor/överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor/överläkare
Telefon
090-785 00 00
Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 37 82

Jag arbetar med forskning inom arbets-och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Bengt Johansson, professor, adjungerad
Bengt Järvholm, professor, senior
Telefon
090-785 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor, senior
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bertil Forsberg, professor, förenad anställning

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 66 51
Carola Sundholm, projektsamordnare
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson, assistent
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetrar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Christofer Åström, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 08 72

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

Daniel Nilsson, övrig/annan befattning, forskningsingenjör
David Olsson, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 34 79

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Elin Lindahl, administratör, institution
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del fou-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor/överläkare
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Elisabet Sonntag-Öström, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 71 36

Fysioterapeut med särskilt intresse för naturens effekter på vår fysiska och mentala hälsa.

Emmy Lundberg, projektassistent
Telefon
090-786 69 59

Idrottsfysiolog och jobbar som projektassistent i olika projekt kopplade mot fysisk aktivitet och hälsa, i huvudsak med utvecklingen av en testbädd för digitalisering av personcentrerad vård.

Eva Rönmark, professor, adjungerad
Telefon
070-542 44 31

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Eva Samuelsson, professor/överläkare
Frida Bergman, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 26 53

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Gregory Dominique Rankin, forskningsingenjör, förste (tjänstledig)
Gunveig Österman, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 94 65

Jag är ekonomiadministratör och sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning

Göran Umefjord, universitetslektor, senior
Telefon
070-345 37 93
Hans Orru, forskningsingenjör, förste
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson, forskare
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit, doktorand

Jag är doktorand och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer.

Helena Karlsson, chef, administrativ
Telefon
090-786 64 32

Chef för administratörerna inom Folkhälsa och klinisk medicin. 

Jag handlägger personalärenden för institutionerna Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk vetenskap. 

Henrik Holmberg, forskare, universitetslektor, adjungerad
Henrik Sjödin, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 30 79
Ina Asklund, forskarstuderande, universitetsadjunkt, adjungerad

Jag är distriktsläkare i Krokom och doktorand i allmänmedicin. Jag forskar om behandling av urininkontinens och e-hälsa inom projektet Tät.nu. Undervisar i allmänmedicin.  

Inger Arnesjö, forskningssköterska
Telefon
090-785 21 94
Ingrid Liljelind, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Jamshid Pourazar, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 17 63
Jens Wahlström, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 37 76
Joacim Rocklöv, professor

Epidemiolog och statistiker som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Jonas Wallvik, universitetslektor/överläkare
Jonas Westlin, projektassistent
Telefon
090-786 77 58
Katarina Hamberg, professor, senior
Telefon
090-785 35 34
Knut Meidell, universitetsadjunkt, adjungerad
Kristina Eriksson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 13 27
Kristina Hellman, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 94 54
Kristina Lindblom, administratör, institution
Telefon
090-786 94 88

Jag är avdelningsadministratör vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa webben åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Kurt Boman, professor, professor, senior
Telefon
0910-77 10 00
Lan Do Thanh, postdoktor
Telefon
090-786 73 37
Lars Johansson, universitetslektor, adjungerad
Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning

Jag jobbar på Vaartoe, Arcum och hållbar hälsa och forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Lennart Jonsson, forskningsingenjör
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Lisbeth Ärlestig, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 22 92
Lotta Harnevik, universitetsadjunkt, adjungerad
Malin Olsson, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 16 21
Mante Hedman, universitetsadjunkt, adjungerad
Telefon
070-245 86 87
Manuela Lehmann, postdoktor (tjänstledig)
Maquines Odhiambo Sewe, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-786 95 45
Maria Backlund, forskningssköterska
Telefon
090-785 39 52
Maria Boström, administratör, institution

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Brännholm Syrjälä, doktorand, universitetsadjunkt, adjungerad

Jag är doktorand, lärare och specialist i allmänmedicin. Mitt doktorandprojekt handlar om minskat stillasittande på arbetet vid typ 2-diabetes genom mHälsa (mobil hälsovård).

Maria Nordendahl, universitetslektor, adjungerad, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Maria Sehlstedt, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 00 00
Maria Wennberg, forskningsassistent, förste
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Marie Hammarstedt, administratör, institution
Mats Eliasson, professor, adjungerad
Telefon
0920-28 20 00

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor/överläkare
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Mikael Lilja, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 68 75
Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, seniorkonsult
Nawi Ng, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 93
Nicklas Jonsson, systemutvecklare
Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor, senior
Olov Rolandsson, professor/överläkare
Telefon
090-785 35 71

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Patrik Wennberg, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 94 50

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Per Dahlqvist, universitetslektor/överläkare
Per Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester, professor/överläkare
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling, universitetslektor/överläkare
Telefon
090-785 00 00
Rachel Nicoll, forskningsassistent, förste
Stefan Söderberg, professor/överläkare

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Mooe, professor/överläkare
Thomas Sandström, professor/överläkare
Telefon
090-785 25 16
Thorbjörn Lundberg, universitetslektor/specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 66 20
Tobias Näslund, ekonomisamordnare
Telefon
090-785 19 64

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tohr Nilsson, övrig/annan befattning, universitetslektor, senior
Telefon
090-785 35 54
Tommy Olsson, professor/överläkare
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulf Näslund, professor/överläkare
Telefon
090-786 88 60

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, forskningsingenjör, förste

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Viktoria Wahlström, doktorand
Telefon
072-216 74 14

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljö.

Wasif Raza, doktorand
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.