Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Alexander Shayesteh Afshar
Telefon
090-785 20 78

Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär).

Alexander Wahba
Anders Blomberg
Telefon
090-786 70 51

Professor och specialistläkare inom intern- och lungmedicin. Avdelningschef för Avdelningen för medicin.

Anders Själander
Telefon
090-786 53 82
Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig
Telefon
070-337 21 75
Angelica Gustafsson
Telefon
090-786 61 26

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration för Allmänmedicin T5, T6, T8, T11.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson

Doktorandprojekt: Visualisering av asymptomatisk arterosklerotisk sjukdom inom VIPVIZA projektet.

Huvudhandledare: Margareta Norberg

Anna Kristofersson
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 1 termin 6

Anna Myleus

Biträdande lektor och ST-läkare i allmänmedicin. Forskar huvudsakligen om celiaki hos barn och unga vuxna. Undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nordström
Telefon
090-786 67 53
Anna Nyfelt
Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Södergren
Telefon
090-786 58 20

Specialistläkare inom reumatologi och forskar på den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

Anna Söderholm
Telefon
090-786 64 05

Jag är postdoktor i hälsopsykologi som är mitt huvudsakliga intresseområde, och jag disputerade 2020 i ämnet folkhälsovetenskap.

Anna Winkvist
Anne Lindberg
Annelie Behndig
Telefon
090-786 68 49
Anton Halvarsson
Telefon
090-786 74 45

Jobbar som projektassistent på Nordic Nature Health Hub.

Bengt Järvholm
Telefon
090-785 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bernd Stegmayr
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bertil Forsberg

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Bo Carlberg
Telefon
090-786 66 51
Carola Sundholm
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch, fikabeställningar

Brev och paket  

Informationssökning

Bok- och artikelbeställningar

Telefon
090-785 08 72

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

David Olsson
Telefon
090-786 74 23

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Elin Lindahl
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del FoU-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Emma Lindström
Telefon
090-786 88 85
Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Frida Bergman
Telefon
090-785 26 53

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Gregory Dominique Rankin
Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-785 69 27

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och transportlösningar i moderna städer.

Helena Karlsson
Telefon
090-786 64 32

Jag är chef för administratörerna inom institutionen och handlägger övergripande ärenden tillsammans med prefekten.

Jag arbetar i HR-teamet som samverkar inom Folkhälsa, Kirurgi och Klinisk vetenskap

Helena Norberg
Telefon
090-786 68 21

Jag forskar om följsamhet, kliniska apotekares roll i vården samt hur nya terapier kan introduceras mer systematiskt. Jag undervisar inom farmaciprogrammen.

Henrik Holmberg
Henrik Sjödin
Telefon
090-785 30 79

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Ida Knutsson
Telefon
070-539 68 98

Arbetar deltid som projektsamordnare inom projektet ”Samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan som underlag för ett effektivt policyskapande inom folkhälsoområdet”.

Ina Asklund

Jag är distriktsläkare i Krokom och doktorand i allmänmedicin. Jag forskar om behandling av urininkontinens och e-hälsa inom projektet Tät.nu. Undervisar i allmänmedicin.  

Inger Arnesjö
Telefon
090-785 21 94
Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jamshid Pourazar
Telefon
090-785 17 63
Jens Wahlström
Telefon
090-785 37 76
Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Jonas Wallvik
Julia Otten

Endokrinolog med forskningsfokus på typ 2 diabetes

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Karin Norberg
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Eriksson
Telefon
090-785 13 27
Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är institutionsadministratör vid Folkhälsa och klinisk medicin med avdelningsansvar vid Hållbar hälsa. Jag arbetar även som projektadministratör för UTRI, Umeå transformation research initiative.

Lan Do Thanh
Telefon
090-786 73 37
E-post
lan.do@umu.se
Lars Johansson
Lennart Jonsson
Telefon
090-785 32 36

Arbetar som forskningsingenjör vid avdelningen för Hållbar hälsa. Jag arbetar med GIS, programlicenser och DiVA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Lisbeth Ärlestig
Telefon
090-785 22 92
Lotta Harnevik
Malin Olsson
Telefon
090-785 16 21
Malin Sjöström
Mante Hedman
Telefon
070-245 86 87
Maquines Odhiambo Sewe
Telefon
090-786 95 45
Marcus Schmitt-Egenolf
Telefon
090-786 54 72

Real-world evidence, Societal impact of medicine, Lifestyle medicine, Ethics, Psoriasis & Melanoma.

Maria Backlund
Telefon
090-785 39 52
Maria Boström

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Brännholm Syrjälä

Jag är doktorand och specialist i allmänmedicin. Jag forskar om effekter av minskat stillasittande vid typ 2-diabetes med hjälp av mHälsa. Jag undervisar i allmänmedicin.

Maria Friberg
Telefon
090-785 00 00
Maria Nordendahl
Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Michael Henein
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Michael Ott
Telefon
090-785 00 00
Mikael Lilja
Telefon
090-785 68 75
Nawi Ng
Telefon
090-786 63 93
Nicklas Jonsson

Hjälper till att utveckla system med fokus på E-hälsa. Bistår även med forskningsstöd relaterat till Machine Learning. 

Nikolai Stenfors

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr
Olov Rolandsson
Telefon
090-785 35 71

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Patrik Wennberg
Telefon
090-786 94 50

Lektor, specialist i allmänmedicin. Forskning om levnadsvanors betydelse för hälsa och sjukdom med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Per Dahlqvist
Per Lindqvist
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling
Telefon
090-785 00 00

Överläkare i Medicinsk Gastroenterologi. Bedriver patientnära forskning inom området funktionella tarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom där även biobanksstudier bedrivs.

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Stefan Söderberg

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Mooe
Thomas Sandström
Telefon
090-785 25 16
Thorbjörn Lundberg
Telefon
090-786 66 20

Lektor och distriktsläkare. Forskar om öronsjukdomar och nya diagnostiska metoder med digital teknik och artificiell intelligens.

Tobias Näslund

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tohr Nilsson
Telefon
090-785 35 54
Tommy Olsson
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Towe Wadensten

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulf Näslund
Telefon
090-786 88 60

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Viktoria Wahlström
Telefon
072-216 74 14

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.

Åsa Svedmark