Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anknutna

Aditya Lia Ramadona, doktorand

Doktorand projekt: Developing and validating a dynamic model of dengue transmission with application to early warning and climate change projections

Handledare:Joacim Rocklöv

Albin Stjernbrandt, doktorand
Telefon
090-785 99 52

Jag är doktorand och specialistläkare på Arbets- och miljömedicin och mitt projekt tittar på kopplingen mellan hög köldexponering och kärl- och nervskador i händerna.

Amelie Brynedal, övrig/annan befattning
Anders Eriksson, övrig/annan befattning
Anders Ulvenstam, forskarstuderande
Ann-Sofie Forslund, forskningssköterska
Anna Graipe, forskarstuderande
Anna Lindam, övrig/annan befattning
Anna-Lotta Irewall, övrig/annan befattning
Annika Johansson, forskningssköterska
Bengt Wahlin, forskarstuderande
Telefon
090-785 00 00
Benno Krachler, överläkare
Telefon
090-785 69 45

Verksamhetschef Livsstilsmedicin Österåsen, med Dr.

Bernd Ramsauer, övrig/annan befattning
Berndt Stenberg, professor emeritus
Telefon
090-785 20 68
Björn Pilebro, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 00 00
Björn Sundström, övrig/annan befattning
Björn Sundberg, övrig/annan befattning
Bo Glas, forskare
Telefon
090-785 20 64
Camilla Ring, forskningssköterska
Telefon
090-785 43 90
Carolina Lundholm Eklund, övrig/annan befattning
Caroline Stridsman, övrig/annan befattning
Cecilia Fall, överläkare
Telefon
090-785 84 02
Charlotte Lewis, forskare

Fysioterapeut och arbetar som belastningsergonom på Arbets- och miljömedicin vid Region Västerbotten. Bedriver forskning inom ergonomi.

Christian Schyllert, övrig/annan befattning
Telefon
076-349 10 73
Christina Loren, läkare
Claudia Schien, forskningssköterska
Telefon
090-785 68 16
Daniel Carlsson, övrig/annan befattning
Telefon
060-18 19 49
Daniel Huber, forskarstuderande
Daniel Johagen, övrig/annan befattning
Daniel Oudin Åström, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 17 04
Daniel Wadell, forskarstuderande
David Darehed, forskarstuderande
Dirk Albrecht, övrig/annan befattning
Emma Nyman, forskarstuderande
Emöke Dimény, överläkare
Erik Hägg, professor emeritus
Telefon
090-785 00 00
Eva Berglin, överläkare
Eva Fhärm, forskare
Telefon
070-351 51 66

Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, huvudsakligen i ämnet Allmänmedicin.

Eva Johansson, professor emerita
Telefon
0730-63 34 99
Eva Lagrange, forskarstuderande
Filip Fransson, forskarstuderande
Fisnik Jashari, övrig/annan befattning
Fredrik Ödling Davidsson, övrig/annan befattning
Frida Holmström, forskningssköterska
Frida Welander, forskarstuderande
Gani Bajraktari, övrig/annan befattning
Gerd Jonsson, övrig/annan befattning
Gunilla B Dahlgren, doktorand

Jag är doktorand och mitt projekt ska bidra till viktig kunskap för införandet av den första medicinska kontrollen vid fysisk exponering för handintensivt arbete.

GunMarie Persson, övrig/annan befattning
Telefon
072-452 11 16
Gunnar Nordberg, professor emeritus
Telefon
070-669 75 09

Forskar vid enheten för Yrkes- och miljömedicin sedan 1979 om metallers toxikologi och epidemiologi samt inomhus luftföroreningar (trikloramin).

Göran Hallmans, övrig/annan befattning
Telefon
070-638 25 16
Haki Jashari, övrig/annan befattning
Hampus Persson, forskarstuderande
Telefon
070-329 14 56
Hans-Erik Lundgren, forskningssköterska
Hayder Kadhim, forskarstuderande
Helen Bertilsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 24 55
Helena Backman, forskare

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Helene Rietz, forskarstuderande
Henrik Hagström, forskarstuderande
Henrik Sjöström, övrig/annan befattning
Hina Taki, forskarstuderande
Ibadete Bytyci, forskarstuderande
Ingegerd Söderström, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 44 08
Isak Stenudd, övrig/annan befattning
Jack Lysholm, professor emeritus
Jan-Håkan Jansson, övrig/annan befattning
Jennie Jackson, postdoktor
Telefon
072-304 79 95

Post Doc working in Occupational and Environmental Medicine to assess links between work-related physical exposures and injury outcomes in construction workers using an epidemiology approach.

Jenny Crosby, administratör
Jenny Lindehall Hadrévi, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 32 45
Jim Viklund, forskningssköterska
Joachim Ögren, forskarstuderande
Joakim Bunne, doktorand
Telefon
0911-757 50

Mitt doktorandprojekt tittar på skolbarns-kohorter inom OLIN-studierna och studerar tidstrender i förekomst och utveckling av allergisk sensibilisering mot luftburna allergen.

Johan Asplund, övrig/annan befattning
Johanna Pennlert, övrig/annan befattning
Jonas Eriksson Ström, forskarstuderande

Doktorerar på KOL ur ett immunologiskt och epigenetiskt perspektiv.

Jonas Johansson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 18
Jonatan Freilich, övrig/annan befattning
Julia Otten, läkare

Endokrinolog med forskningsfokus på typ 2 diabetes

Junko Goto, postdoktor
Kamilu Musa Karaye, övrig/annan befattning
Karin Jansson, övrig/annan befattning
Karin Olsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 36 06
Karna Johansson, forskarstuderande

Specialist i internmedicin och kardiologi. Överläkare på medicinkliniken vid Kiruna sjukhus. Dykläkare. Forskarstuderande vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Katarina Jonsson, övrig/annan befattning
Katarina Shahedi Razavi, övrig/annan befattning
Kee Bergman, övrig/annan befattning
Kenneth Nilsson, övrig/annan befattning
Kjell Asplund, professor emeritus
Telefon
070-573 22 81
Kristie Ebi, gästprofessor
Telefon
+1 206 9207317
Kristina Johansson, forskarstuderande
Kristina Juneblad, övrig/annan befattning
Kåre Eriksson, universitetslektor
Telefon
070-538 57 80

Jag forskar om biomarkörer för vibratonsinducerade vita fingrar och bedömer exponering för det luftvägsirriterande ämnet trikloramin i badhusmiljö.

Lars Modig, projektledare
Telefon
090-785 23 79
Lars Ångström, forskarstuderande
Lauri Salonen, övrig/annan befattning
Lena Innala, överläkare
Lena Larsson, forskarstuderande
Telefon
090-785 12 74
Leon Andersen, övrig/annan befattning
Linda Eklund, forskarstuderande

Doktorandprojektet handlar om luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla. I detta ingår epidemiologiska studier samt experimentella exponeringstudier i köldkammare.

Linnéa Almqvist, doktorand
Telefon
070-623 72 14

Mitt doktorandprojekt syfttar till att studera och karaktärisera olika typer av astma bland barn och vuxna och följa deras prognos.

Linnéa Hedman, övrig/annan befattning
Telefon
0920-28 44 84

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Lisa Bergström, forskarstuderande
Lotta Ljung, överläkare
Lucy Law, biomedicinsk analytiker
Magdalena Johansson, forskarstuderande
Magnus Lindblom, forskningssköterska
Telefon
090-786 98 20
Malin Grundström, övrig/annan befattning
Malin Sjöström, adjungerad universitetslektor
Marcus Imamovic, övrig/annan befattning
Marcus Lind, överläkare
Maria Angerbjörn, övrig/annan befattning
Maria Lilja, övrig/annan befattning
Maria Örn, doktorand
Telefon
090-785 35 54

Mitt projekt undersöker hur en övergång från arbete i cellkontor till aktivitetsbaserat kontor påverkar hälsa, produktivitet, nöjdhet och arbetsmiljö hos medarbetarna

Marie Halén Rosvall, övrig/annan befattning
Martin Andersson, forskare
Telefon
090-785 23 64

Överläkare, med Dr. Forskar huvudsakligen inom arbets- och miljörelaterad lungsjukdom.

Martin Jansson, forskarstuderande
Mats Ryberg, överläkare
Mattias Skielta, övrig/annan befattning
Micael Appelblad, övrig/annan befattning
Mikael Ashorn, doktorand
Telefon
+358 40 1941719

Jag är doktorand och undersöker effekterna av översvämningar och tropiska stormar på infektionssjukdomar med målet att skapa en modell som kan förutsäga spridningen av dessa sjukdomar.

Mikael Kabele, forskarstuderande
Milos Kesek, läkare

Docent i kardiologi, överläkare vid Arytmienheten

Monica Mörtzell, forskarstuderande
Mårten Werner, överläkare
Telefon
090-785 00 00

Klinisk forskning inom gastroenterologi och hepatologi främst om autoimmuna leversjukdomar (AIH, PBC, PSC) och inom alkoholrelaterad sjuklighet.

Nighat Farooqi, övrig/annan befattning
Nils Bäcklund, forskarstuderande
Nina Therese Øversveen Svamo, övrig/annan befattning
Oskar Hällgren, övrig/annan befattning
Owe Johnson, överläkare
Telefon
090-785 14 08
Paul Franks, gästforskare
Telefon
090-785 33 54
Per Ivarsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 70 43
Per Jonsson, övrig/annan befattning
Telefon
070-510 40 36
Petri Räisänen, doktorand

Mitt projekts syfte är att studera tidstrender i incidens och förekomst av olika typer av astma samt karakteristik och riskfaktorer för allergisk- och icke allergisk astma.

Pranvera Ibrahimi, övrig/annan befattning
Rafik Shenouda, forskarstuderande
Rikard Landberg, professor
Robert Linder, forskarstuderande
Roger Karlsson, professor emeritus
Telefon
090-785 29 73
Sabine Björk, forskningssköterska
Telefon
090-786 60 92
Sami Sawalha, övrig/annan befattning
Sandra Arvidsson, biomedicinsk analytiker
Sara Hornliden, läkare
Steen Jensen, överläkare
Sture Eriksson, övrig/annan befattning
Tage Strand, överläkare
Telefon
090-785 00 00
Tino Vollmer, övrig/annan befattning
Tommie Irewall, forskarstuderande
Torbjörn Egelrud, professor emeritus
Telefon
070-694 45 07
Ulf Gustafsson, biomedicinsk analytiker
Ulla Hjalmarsson, övrig/annan befattning
Ulla-Britt Diamant, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 00 00
Ulrika Nygren, övrig/annan befattning
Usama Boles, övrig/annan befattning
Victoria Öst, administratör
Telefon
072-217 61 30
Viktor Meidell, forskarstuderande
Viktor Oskarsson, övrig/annan befattning

Läkare, medicine doktor

Youssef Chninou, övrig/annan befattning
Åke Danielsson, professor emeritus
Telefon
090-785 00 00
Åsa Svedmark, övrig/annan befattning