"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Näringsliv och samhälle

En av våra viktigaste uppgifter är att dela med oss av kunskaper till det omgivande samhället och hålla oss insatta i nuläget och dom stora utmaningarna.

Institutionens samarbete med det omgivande samhället inkluderar:

  • examensarbete och studentprojekt. Studenterna praktiserar ofta sina kunskaper och färdigheter i projekt. Dessa kan utföras vid eller på uppdrag av olika företag och organisationer.
  • forskning. Institutionens forskning bedrivs i samarbete med med en rad olika organisationer och företag - internationellt, nationellt och lokalt.

Vidare finns en rad övriga aktiviteter i eller nära kopplade till utbildningen där företag och organisationer engageras. Detta kan ske som externa gästföreläsare och studiebesök. Studentorganisationer och företag arrangerar tillsammans företagskvällar och branschkvällar.

Examensarbete och studentprojekt

Studenterna praktiserar ofta sina kunskaper och färdigheter i projekt. Dessa kan utföras vid eller på uppdrag av olika företag och organisationer.

Genom att engagera sig i sig i examensarbeten och studentprojekt får man som extern part möjlighet till att få del i resultaten av ett intressant projekt och lära känna studenter som är potentiella framtida medarbetare. Det är också ett sätt att knyta kontakter med universitetets personal och samtidigt göra viktiga bidrag till undervisningen genom att förse den med utmaningar, omvärldskunskap och möjligheten att praktisera sitt kunnande.

Kontakt - Näringsliv och samhälle

Senast uppdaterad: 2022-10-27