Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Kulturgeografer är intresserade av vad människor gör och vad det betyder för hur vårt samhälle ser ut. Ekonomisk historia handlar om människans överlevnadsvillkor och försörjning under skilda tidsperioder, i Sverige och i andra delar av världen.

Forskning och kursutvärderingar

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Efter avslutade studier på grund- och avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på forskarnivå

Kursutvärderingar
Kursutvärderingar

Kursutvärderingar för de 2 senaste studieåren.

Kulturgeografer är intresserade av vad människor gör och vad det betyder för hur vårt samhälle ser ut. Varför bor det fler i Malmö än i Arvidsjaur? Varför blev det just Kista som växte fram som Sveriges svar på Silicon Valley? Om vi vet mer om hur människor rör sig, var de vill bo, var de vill arbeta och vad de vill göra på sin fritid kan vi också planera bättre. Vår särprägel är framförallt vår syn på sammanhang och hur dessa förhåller sig till sin sociala, ekonomiska och fysiska omgivning på olika platser vid olika tidpunkter.

Ekonomisk historia handlar om människans överlevnadsvillkor och försörjning under skilda tidsperioder, i Sverige och i andra delar av världen. Vi studerar exempelvis hur och varför ekonomisk förändring och ekonomisk tillväxt har uppstått och vilka konsekvenser detta gett för samhället i stort: för män och kvinnor, hushåll, företag, länder och regioner.

 

Studievägledning

Hos våra studievägledare får du ämnesspecifik vägledning och svar på frågor om våra kurser och program. 
Studievägledare för kulturgeografi är Håkan Appelblad, tel 090-786 7155
Studievägledare för ekonomisk historia är Hans Jörgensen, tel 090-786 5505
Till studievägledaren kan du bl a vända dig angående;

  • frågor som rör våra kurser och program
  • studieuppehåll/studieavbrott
  • uppföljning av studieresultat
  • din personliga studiesituation/studiesociala frågor

Tillgodoräknanden

Studenter som vill ansöka om tillgodoräknanden ska göra det till Studentcentrum/ Examina. 

Studieadministratörer

Fredrik Gärling (Kulturgeografi), tel 090-786 5540
Maria Lindström (Ekonomisk historia), tel 090-786 5385
Till studieadministratören vänder du dig med frågor som berör: antagning till kurs, registrering vid kursstart eller specifika intyg.

 Studierektorer

Örjan Pettersson (Kulturgeografi), 090-786 60 66
Thomas Pettersson (Ekonomisk historia), tel 090-786 6234
Studierektorerna har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande och svarar på frågor om kursinnehåll och tillgodoräknanden av tidigare studier.

Programansvariga

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen
Samhällsplanerarprogrammet - Örjan Pettersson
Turismprogrammet - Roger Marjavaara
Vårdadministrativa programmet - Fredrik Olsson-Spjut
Masterprogrammet i Samhällsplanering - Erika Sandow
Masterprogrammet i Turism - Kerstin Westin