Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

I seminarieserien presenterar vi aktuell utbildningshistorisk och historiedidaktisk forskning. Seminariet innefattar områden som fostran och utbildning samt historieämnets och andra skolämnens utformning och förmedling i skolan. Det innefattar också områden som historiekultur, historiemedvetande och historiebruk utanför skolans ram som del i skapandet av olika slags identiteter.

Forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning har sedan flera år tillbaka en väl etablerad seminarieverksamhet där både forskarstuderande och disputerade forskare är välkomna att presentera texter och idéer.

Forskningsmiljön har en tvärvetenskaplig sammansättning och till seminariet välkomnas alla som är intresserade av området Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Seminarierna äger företrädesvis rum på torsdagar mellan kl 10.15 och 11.45. Lokalen är oftast rum 1011 på entréplanet i Norra beteendevetarhuset. Om inget annat anges tillhör presentatörerna Umeå universitet.

Seminarieansvarig: Björn Norlin