Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Välkommen till Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Institutionens främsta inriktningar är forskning inom neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetsforskning och forskning rörande endocytos och exocytos.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi och histologi, framför allt inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske- och tandteknikerprogrammen, samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning bedrivs inom medicinsk vetenskap med inriktning mot anatomi, cellbiologi, fysiologi, kognitiv neurovetenskap och histologi med cellbiologi.

Vi finns i Biologihuset på campus (hus H).

Ett lyft som heter duga väntar campus äldsta byggnad – biologihuset från 1961. Här skapas en attraktiv forskningsmiljö som kommer att samla experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten, till ett Medicinskt biologiskt centrum.