"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Utbildning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Våra kurser, program och forskarutbildning, samt donationsverksamhet.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi, histologi och farmakologi/farmaci, framför allt inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske-och tandteknikerprogrammen, apotekar- och receptarieprogrammet samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning bedrivs inom forskarutbildningsämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, kognitiv neurovetenskap, och histologi med cellbiologi.

Donationer

Helkroppsdonation till anatomisk undervisning.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är bryggan mellan grundutbildning och forskning och leder till licentiat- och/eller doktor...

Senast uppdaterad: 2021-11-17