Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vi bedriver klinisk forskning inom sex av våra ämnesområden. Forskningen sker med patientbaserade studier, samt translationell forskning som har en mer experimentell karaktär och ofta sker i laboratorium. Klicka på länkarna längst ner på sidan för att komma till respektive ämne.

Klinisk forskning – nära vården

Vi forskar med klinisk inriktning vilket innebär att vi har ett nära samarbete med vården och klinikerna. Det är också därför vi har våra lokaler på universitetssjukhuset; så att våra forskare kan göra patientbaserade studier. Med denna forskningsinriktning har vi möjlighet att studera resultaten av patienternas olika behandlingar.

Translationell forskning – nära vården och labbet

Vi forskar också med translationell inriktning vilket innebär att forskare identifierar ett sjukdomsproblem i sjukvården och sedan studerar problemet i laboratorium. Målet med forskningsinriktningen är att forskningsresultaten snabbare ska kunna tillämpas i vården.

Hur många forskar hos oss?

Sammanlagt över hela institutionen har vi ett fyrtiotal disputerade forskare och ett femtiotal doktorander som forskar på de olika enheterna.

Forskning som är knuten till Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

En del av vår forskning är knuten till Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM) som är en nationell satsning för att stimulera svensk medicinforskning. Bland annat är cancerforskningen på enheterna Kirurgi samt Urologi och andrologi knuten till WCMM.

Läs mer om våra forskningsämnen här

Forskning inom klinisk fysiologi
Forskning inom klinisk fysiologi

Vår forskning berör funktionsmätningar i hjärta, kärlvägg och undersökning av olika ekokardiografiska metoder.

Forskning inom urologi och andrologi
Forskning inom urologi och andrologi

Vi forskar om olika cancerformer som uppstår i urologiska områden,till exempel prostatacancer och njurcancer.

Forskning inom hand-och plastikkirurgi
Forskning inom hand-och plastikkirurgi

Vi bedriver främst translationell, men också klinisk forskning inom både handkirurgi och plastikkirurgi.

Forskning inom anestesiologi och intensivvård
Forskning inom anestesiologi och intensivvård

Vi bedriver kliniknära, patientbaserad forskning och experimentell forskning med laboratoriebaserade försök.

Forskning inom ortopedi
Forskning inom ortopedi

Vår forskning går ut på att hitta lösningar för hur man kan återfå rörelseförmågan efter en större skada.

Forskning inom kirurgi
Forskning inom kirurgi

Forskningen inom kirurgi berör många områden, bland annat tumörbiologi, operationsmetoder och sårläkning.