Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning inom kirurgi

Vår forskning

Vår forskning är både klinisk, translationell och epidemiologisk vilket innebär att vi forskar både i nära samarbete med vården och i laboratorium samt med hjälp av fleratalet nationella och internationella register. 

Vi satsar på klinisk behandlingsforskning och på translationella forskningsprojekt vilket innebär att vi forskar i nära samarbete med vården och i laboratorium. Inom den kliniska forskningen arbetar vi tillsammans med klinikerna och patienterna med patientbaserade studier och inom den translationella forskningen utgår vi från den kliniska forskningen, men arbetar med frågeställningarna i labbet.

Ämnesområden

Kirurgi är ett mycket brett ämne, så vi forskar inom många olika ämnesområden. Bland annat forskar vi mycket om cancer (tumörbiologi), operationsmetoder, sårläkning, sömnapné vid kirurgi, kärlsjukdomar och, som ett separat forskningsfält, stora skadehändelser och fordonssäkerhet.

Läs mer om våra forskningsprojekt nedan.

Forskningsanslag

Vår målsättning är att bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. Idag har vi externa forskningsanslag bl.a. från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Wenner-Gren Stiftelserna, EU strukturfonder, Vinnova, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen.

Forskning på KcKM - Katastrofcentrum i katastrofmedicin

Kunskapscentrum i katastrofmedicin är en forskargrupp som arbetar i separat lokal på campusområdet (KBC-huset) Lär mer om dem och deras forskning här:

Läs mer

Avhandlingar
Avhandlingar

Avhandlingar inom kirurgi

Publikationer Kirurgi
Publikationer Kirurgi

Klicka här för att se publikationerna inom kirurgi.

Clister- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Kirurgi
Kirurgi

Läs mer om ämnet kirurgi.

Masken C Elegans – en elegant cancermodell?
Masken C Elegans – en elegant cancermodell?

Oskar Hemmingsson föreläste om hur masken C Elegans kan användas som en elegant cancermodell i forskningen.

Forskningsgrupper

CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin

Forskningsprojekt inom Kirurgi

The BRECLIM trial
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sömnapné vid kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning - PI Hemmingsson
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kirurgisk teknik och komplikationer vid kirurgi för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt

Ämnesansvarig kirurgi