Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom urologi och andrologi

Vi forskar mycket om olika cancerformer som uppstår i dessa urologiska områden. Ett stort forskningsområde för oss är prostatacancer, men vi forskar även om njurcancer och blåscancer, peniscancer och testiscancer.

Vår forskning

Tumörsjukdomar är de vanligaste sjukdomarna inom urologisk sjukvård och svarar för mer än 50 % av våra vårdinsatser. Prostatacancer är i sin tur den vanligaste tumörsjukdomen bland svenska män och under det senaste decenniet har incidensen av sjukdomen ökat kraftigt. Prostatacancer har därför under två decennier varit ett viktigt forskningsområde för oss.

Vi undersöker vad som orsakar prostatacancer med hjälp av blodprover i Medicinska biobanken. Vi genomför kliniskt epidemiologiska studier med hjälp av data från framförallt Nationella Prostatacancerregistret som sedan 1996 omfattar i princip alla män diagnostiserade med prostatacancer i Sverige. Dessutom bedriver vi en rad kliniska studier på prostatacancer i både tidigt stadium med tumörförebyggande läkemedel och i avancerat stadium med behandlingsstudier.

 

Andra forskningsområden

Förutom prostatacancer forskar vi också om bland annat njurcancer, urinblåsecancer, peniscancer och testiscancer.

Våra medarbetare

Vi har 2 professorer, 1 docent, 3 disputerade forskare och 5 forskarstuderande som forskar hos oss.

Forskningsanslag

Cancerfonden, Cancerforskningsfonden i Norrland, World Cancer Research Fund International, Vetenskapsrådet, Insamlingsstiftelsen och Umeå universitet.

Läs mer

Publikationer urologi och andrologi

Klicka här för att se publikationerna inom urologi och andrologi.

Avhandlingar

Avhandlingar inom urologi

Urologi och andrologi

Läs mer om ämnet urologi och andrologi.

Forskingsgrupper

Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.

Forskningsprojekt inom Urologi

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
SPCG-14
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kroppens immunförsvar

Se Amir Sherifs föreläsning "Kroppens immunförsvar vid cancer i urinvägarna".

Ämnesansvarig urologi

Amir Sherif
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post