Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vi bedriver forskning och utbildning med klinisk inriktning, vilket innebär att de sker i nära samarbete med vården och patienterna. På institutionen har vi forskning och utbildning inom sju olika ämnesområden och varje område representeras av ett ämne inom institutionen. Ämnena är:

  • Anestesiologi och intensivvård
  • hand- och plastikkirurgi
  • Idrottslabbet
  • Kirurgi
  • Klinisk fysiologi
  • Ortopedi
  • Urologi och andrologi.

På vår institution finns det mer än 50 anställda som arbetar som forskare, professorer, lektorer, adjunkter, gästlektorer, gruppledare, forskarstuderande, post docs, laboratorieassistenter/biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer och administratörer. Vi har också en gemensam administrationsgrupp som består av en personalsamordnare, en ekonomisamordnare, en administratör med ansvar för forskarutbildning och examensarbetet på läkarprogrammet samt en administratör som ansvarar för bland annat studieadministration inom termin 7 och 8 på läkarprogrammet samt intern administration inom institutionen. 

Utbildning

Vår institution bedriver utbildning på både grund- och forskarnivå. På grundnivå ansvarar vi för enskilda kurser eller delar av kurser inom fyra olika program: Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. På forskarnivå har vi utbildning för den som vill doktorera inom våra olika ämnesområden.

Forskning

Vi arbetar med både klinisk och translationell (experimentell) forskning vilket innebär att vår forskning sker både nära patienterna och i laboratorium. Alla våra ämnesområden utom Idrottslabbet bedriver forskning inom sina kliniska ämnesområden.

Bakgrund

Institutionen bildades 1999 när flera små institutioner på fakulteten slogs ihop till en stor. Flera av de nuvarande enheterna på institutionen var institutioner innan sammanslagningen.

Tidigare bestod vår institution också av Enheten för idrottsmedicin där Idrottslabbet ingick, men Idrottsmedicin flyttade till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering år 2014 medan Idrottslabbet blev kvar som en egen enhet hos oss.

Prefekt

Christina Ljungberg Universitetslektor/överläkare

Administratörsgruppen

Personalbild Anna-Maria Eriksson Anna-Maria Eriksson Administratör, institution
Marie Eriksson Samordnare, administrativ
Mattias Höglund Samordnare, ekonomi
Personalbild Linnéa Höök Linnéa Höök Administratör, institution