Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vi bedriver forskning och utbildning med klinisk inriktning, vilket innebär att de sker i nära samarbete med vården och patienterna. På institutionen har vi forskning och utbildning inom sex olika ämnesområden och varje område representeras av ett ämne inom institutionen.

Vår institution

På vår institution finns cirka 50 anställda som arbetar som forskare, professorer, lektorer, adjunkter, gästlektorer, gruppledare, forskarstuderande, post docs, laboratorieassistenter/biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer och administratörer. Vi har också en gemensam administrationsgrupp som består av en personalsamordnare, en ekonomisamordnare, en administratör med ansvar för forskarutbildning och examensarbetet på läkarprogrammet samt en administratör som ansvarar för bland annat studieadministration inom termin 7 och 8 på läkarprogrammet samt intern administration inom institutionen. 

Utbildning

Vår institution bedriver utbildning på både grund- och forskarnivå. På grundnivå ansvarar vi för enskilda kurser eller delar av kurser inom fyra olika program: Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. På forskarnivå har vi utbildning för den som vill doktorera inom våra olika ämnesområden. Klicka här för att komma till mer information om vår utbildning.

Forskning

Vi arbetar med både klinisk och translationell (experimentell) forskning vilket innebär att vår forskning sker både nära patienterna och i laboratorium. Alla våra ämnesområden bedriver forskning inom sina kliniska ämnesområden. Klicka här för att läsa mer om vår forskning.

Bakgrund

Institutionen bildades 1999 när flera små institutioner på fakulteten slogs ihop till en stor. Flera av de nuvarande enheterna på institutionen var institutioner innan sammanslagningen.