Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anestesiologi och intensivvård

Välkommen till ämnet anestesiologi och intensivvård! Anestesiologi och intensivvård är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Om ämnet

Vi bedriver både forskning och utbildning i anestesiologi och intensivvård. Anestesiologi är läran om tillstånd utan känselförnimmelse. Anestesi är ett annat ord för narkos och innebär kontrollerad nedsövning. Intensivvård innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av svårt sjuka patienter.

Förutom i Umeå bedrivs också forskning och utbildning på sjukhusen i Sundsvall, Sunderbyn och Östersund. Vi samarbetar nära med dessa orter inom både forskning och utbildning.

Vi forskar och utbildar inom dessa ämnesområden:

  • prehospital vård (vård innan sjukhuset, till exempel på en olycksplats)
  • perioperativ vård (vård före, under och efter operation)
  • intensivvård av kritiskt sjuka patienter
  • smärtlindring vid både akut och kronisk smärta
  • transportmedicin (vård under transport av svårt sjuka patienter).

Läs mer om Forskning inom anestesiologi och intensivvård.

Bakgrund

Anestesiologi har allt sedan den första narkosläkartjänsten inrättades i Sverige 1940 förknippats med anestesi och smärtlindring under operation, men tidigt fann man att dessa kunskaper kan och bör tillämpas även under den postoperativa perioden (perioden efter operation). Eftersom viss postoperativ vård innebär avancerad intensivvård har man i Norden funnit det naturligt att även intensivvården har knutits till ämnet. Av liknande orsaker har man även funnit det naturligt att behandla kronisk smärta eftersom man kan dämpa smärta i samband med operation. Därför har också smärtbehandling blivit en gren av ämnet.

Ämnet innehåller dock mycket mer än så. Vid en narkos försätter man en vaken patient i medvetslöst tillstånd, ofta med samtidigt upphörd spontanandning. Därför har man utvecklat metoder för att etablera och vidmakthålla fria luftvägar och ventilera patienter utan egenandning. Vid narkosen dämpas också många reflexsystem och hemodynamiken påverkas. Detta har medfört ett behov av att utveckla metoder för effektiv behandling av cirkulationsstörningar (bl.a. blodtrycksfall). Hit hör att kunna etablera venväg och att kunna tillämpa olika vätskebehandlingsprogram. Dessa saker har gjort att ämnet i praktiken kommit att innefatta perioperativ akutmedicinsk vård, akut omhändertagande av trauma och cirkulationsstörningar (hjärtstillestånd eller chock utlöst av blödning, infektion eller allergisk reaktion) samt transportmedicin (ambulanssjukvård).

Våra medarbetare

Enheten är representerad med lärartjänster vid tre av fyra utbildningsorter. I Umeå är vi två professorer och en adjungerad lektor. I Sundsvall och Sunderbyn har vi en universitetslektorstjänst på vardera ort. I Östersund finns flera undervisningsaktiva läkare, men ingen anestesiolog kopplad till någon undervisningstjänst.

Förutom våra anställda har vi flertalet doktorander som forskar hos oss och undervisar för flera hundra studenter varje år.

Hitta till oss

Vår verksamhet håller till på universitetssjukhuset.

  • Enheten för anestesiologi och intensivvård
    Byggnad 5A målpunkt H62

Karta över Norrlands universitetssjukhus.