Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urologi och andrologi

Välkommen till ämnet urologi och andrologi! Urologi och andrologi är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Om ämnet

Vi bedriver både forskning och utbildning inom ämnesområdet urologi och andrologi. Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar och till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Andrologi är en gren av urologi och beskrivs som läran om sjukdomar i mannens sexualsystem. Till mannens sexualsystem räknas prostata, testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.

Specialiteten inbegriper kunskaper och färdigheter i traditionell kirurgisk behandling av urologiska sjukdomar. Exempel på vanliga urologiska sjukdomar är

 • blåstömningsrubbningar
 • cancer i prostata, njurar, urinblåsa, testiklar och penis
 • prostatasjukdomar som till exempel godartad prostataförstoring
 • infektioner i urinvägarna (urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation m.m.)
 • njursten
 • inkontinens.

Urologi är en av de 14 självständiga specialiteter som finns representerade i alla EU-länder. Den tekniska utvecklingen inom området har varit snabb och förutom kirurgisk verksamhet handläggs det inom urologin ett antal högteknologiska behandlingsmetoder, exempelvis stötvågsbehandling av njursten och olika typer av värme- och köldbehandling av prostataförstoring och tumörer. Basal urologisk sjukvård sker inom de flesta vårdnivåerna i landet medan specialiserad urologisk sjukvård remitteras till urologspecialister för kompletterande utredningar och behandlingar.

Bakgrund

Hösten 1968 inrättade Västerbottens läns landsting en överläkarbefattning i urologi vid Umeå lasarett. 1969 förenades överläkartjänsten med en professur i urologi med förste innehavare professor Lennart Andersson. Han flyttade i december 1973 till Karolinska sjukhuset i Stockholm och efterträddes av professor Lennart Wahlqvist hösten 1974. Wahlqvist avgick med pension i december 1989. Under hans tid (1981) blev urologi egen institution fristående från kirurgi. I juni 1990 utnämndes Jan-Erik Damber till professor i urologi. Han flyttade till Sahlgrenska universitetssjukhuset juni 1999. Börje Ljungberg utsågs som professor i urologi från augusti 2000.

Våra medarbetare

Sammanlagt är vi följande anställda på enheten: en senior professorer, en universitetslektor, två forskarassistenter, en forskningssjuksköterska och en forskningsingenjör. Förutom våra anställda har vi fyra doktorander hos oss och undervisar för flera hundra studenter varje år.

Hitta till oss

Vår verksamhet håller till på universitetssjukhuset i följande lokaler

 • Urologmottagningen
  Målpunkt E22
 • Forskningslabbet
  Byggnad 6M, våning 2
 • Vårdavdelning
  Byggnad 3B, våning 5 (G 51)

Karta över Norrlands universitetssjukhus.

Ämnesansvarig urologi

Amir Sherif
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post