Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medarbetare

Anställda medarbetare

Amir Sherif, universitetslektor, överläkare
Anders Wanhainen, gästprofessor
Andreas Josefsson, biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
Anette Berglund, laboratorieassistent
Telefon
090-785 17 26
Anton Westman, forskare (tjänstledig)
Telefon
070-220 25 57
Arkan Sayed-Noor, professor, överläkare
Birendra Singh, första forskningsassistent
Telefon
090-786 63 21
Christina Ljungberg, universitetslektor, överläkare
Clara Sherif, forskningssköterska
Emmy Borgmästars, doktorand (tjänstledig)
Erik Palmcrantz, projektsamordnare (tjänstledig)
Göran Johansson, forskningsingenjör
Telefon
090-785 11 16
Jakob Walldén, universitetslektor, överläkare

Universitetslektor/Överläkare inom Anestesi och Intensivvård vid Sundsvalls Sjukhus. Undervisar på läkarprogrammet. Forskar runt postoperativ återhämtning efter kirurgi/narkos.

Jessica Björklund Lehto, administratör
Telefon
090-786 46 87

Administratör, forskargruppen Clister (Clinical Surgical Trials Epidemiological Research): www.clister.se

Joakim Hennings, universitetslektor, överläkare
Telefon
063-15 30 00
Johan Hylander, övrig/annan befattning, projektassistent
Johanna Björnstig, projektadministratör
Telefon
090-786 54 42
Karl Franklin, professor, överläkare
Kjell G Nilsson, professor, överläkare
Telefon
090-785 17 39
Lars Enochsson, professor, överläkare

Professor i kirurgi. Forskning om kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi och ERCP. Registerhållare för GallRiks. Vetenskaplig sekreterare för Svensk Kirurgisk Förening.

Lina Häggkvist, assistent (tjänstledig)
Telefon
090-785 11 50
Linnéa Höök, administratör
Telefon
072-143 34 66

Hej!

Mitt namn är Linnéa Höök och jag arbetar som institutionsadministratör för institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. 

 

Magnus Hultin, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 91 09

Programdirektör för läkarutbildningen och ansvarig för kunskapsprovet för läkare. Docent i Anestesiologi och intensivvård och arbetar som universitetslektor/överläkare. Meriterades 2018 som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Malin Sund, professor, överläkare
Telefon
090-785 19 66
Marie Eriksson, hr-samordnare

Jag är HR stöd för institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och klinisk neurovetenskap inom institutionen för Klinisk vetenskap.

Markku Haapamäki, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-785 11 53
Mats Lindkvist, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 54 54
Michael Haney, professor, överläkare
Telefon
090-786 62 55
Neha Singh, första forskningsassistent
Ola Billing, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 69 85
Oskar Hemmingsson, läkare, universitetslektor, överläkare

Biträdande universitetslektor och överläkare med inriktning mot övre abdominell kirurgi. Driver klinisk och translationell cancerforskning och undervisar på läkarprogrammet.

Per Lindqvist, professor med förenad klinisk anställning

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Morberg, universitetslektor, överläkare
Pernilla Abrahamsson, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-785 11 16
Przemyslaw Paradowski, adjungerad universitetslektor
Pär Nordin, professor, överläkare
Robert Buckland, första forskningsingenjör
Roman A'roch, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 11 68
Sead Crnalic, universitetslektor, överläkare
Tomi Myrberg, universitetslektor, överläkare
Telefon
0920-28 23 39
Ulf Gunnarsson, professor, överläkare
Telefon
090-785 29 09

Forskargruppsledare för Clister (Clinical Surgical Trials Epidemiological Research): www.clister.se

Yücel Cengiz, universitetslektor, överläkare