Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medarbetare

Anställda medarbetare

Amir Sherif
Anders Wanhainen
Andreas Josefsson
Anette Berglund
Telefon
090-785 17 26
Anna-Maria Eriksson

Jobbar som institutionsadministratör på institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. 

Arkan Sayed-Noor
Bengt Johansson

Jag är professor i kardiologi och kliniskt verksam och aktiv forskare inom medfödd hjärtsjukdom hos vuxna. Mitt pedagogiska uppdrag är att leda programrådet för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Birendra Singh
Telefon
090-786 63 21

I am a protein chemist, working on molecular mechanisms of protein aggregation (SOD1) causing neurodegenerative disease amylotrophic lateral sclerosis.

Christina Ljungberg
Daniel Rinnström
David Eriksson
Telefon
090-786 70 09

Arbetar som ekonomisamordnare på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap (80%) samt för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin (20%).

Göran Johansson
Telefon
090-785 11 16
Hanna Nyström
Telefon
090-785 69 85
Hans Hedberg
Heléne Andersson
Telefon
090-786 75 77

Jobbar som kommunikatör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, samt 25% på Institutionen för Strålningsvetenskaper. 

Idah Sandqvist

Arbetar som institutionsadministratör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Jakob Walldén

Universitetslektor/Överläkare inom Anestesi och Intensivvård vid Sundsvalls Sjukhus. Undervisar på läkarprogrammet. Forskar runt postoperativ återhämtning efter kirurgi/narkos.

Jesper Laurell
Joakim Hennings
Telefon
063-15 30 00
Johan Hylander
Johan Styrke
Telefon
060-18 10 00
Johan Wänman
Telefon
070-269 83 00
Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Karin Strigård

Min inriktning är kolorektal kirurgi samt avancerad bukväggskirurgi.

Karl Franklin

Professor i kirurgi. Forskar om sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm samt trauma i samarbete med University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Undervisar på läkarprogrammet.

Kim Haapamäki
Lars Enochsson

Professor i kirurgi. Forskning om kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi och ERCP. Registerhållare för GallRiks. Vetenskaplig sekreterare för Svensk Kirurgisk Förening.

Lina Häggkvist
Telefon
090-786 79 07

Studieadministratör Läkarprogrammet Klinisk kurs 2 termin 7

Magnus Hultin
Telefon
090-786 91 09

Vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning och ansvarig för kunskapsprovet för läkare. Excellent lärare, universitetslektor och docent i Anestesiologi och intensivvård.

Malin Sund
Telefon
090-785 19 66
Marie Eriksson
Telefon
090-786 56 72

Jag är HR stöd för institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och institutionen för klinisk vetenskap.

Markku Haapamäki
Telefon
090-785 11 53
Michael Dahlberg
Michael Haney
Telefon
090-786 62 55

Ämnesföreträdare för anestesiologi/Intensivvård och Institutionens forskarutbildnings samordnare.

Besöksadress: Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 5A
Målpunkt H62

Moa Lindgren

Jag är doktorand på kirurgen med Hanna Nyström som min huvudhandledare. Vi forskar framför allt på stroma hos kolorektala levermetastaser och potentiella stromala biomarkörer. 

Ola Billing
Telefon
090-785 69 85
Oskar Hemmingsson

Biträdande universitetslektor och överläkare med inriktning mot övre abdominell kirurgi. Driver klinisk och translationell cancerforskning och undervisar på läkarprogrammet.

Per Lindqvist

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Morberg
Przemyslaw Paradowski
Pär Nordin
Roman A'roch
Telefon
090-785 11 68
Sandra Arvidsson
Sead Crnalic
Sofia Erelund

Universitetsadjunkt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

Doktorand vid institutionen för Kirurgi och perioperativa vetenskaper, enheten för klinisk fysiologi.

Sofia Karlsson
Tomi Myrberg
Telefon
0920-28 23 39
Ulf Gunnarsson
Telefon
090-785 29 09

Forskargruppsledare för Clister (Clinical Surgical Trials Epidemiological Research)

Urban Arnelo
Yücel Cengiz