Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Prefekt

Christina Ljungberg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 98

Ställföreträdande prefekt

Markku Haapamäki
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 53

Kontaktuppgifter till ämnesföreträdare samt samordnare för institutionens administration

Anestesi och intensivvård

Ämnesansvarig AnIVA

Hand-och plastikkirurgi

Ämnesansvarig hand-och plastik

Mikael Wiberg
Professor, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 24

Kirurgi

Ämnesansvarig kirurgi

Programdirektör KcKM

Programdirektör KcKM

Britt-Inger Saveman
Professor, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 35

Ortopedi

Ämnesansvarig ortopedi

Kjell G Nilsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 39

Urologi

Ämnesansvarig urologi

Amir Sherif
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Klinisk fysiologi

Ämnesansvarig klinisk fysiologi

Administration

 

Administratörsgruppen

Anna-Maria Eriksson
Administratör, institution
E-post
E-post
David Eriksson
Samordnare, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 09
Linnéa Höök
Administratör, institution
E-post
E-post
Marie Eriksson
Samordnare, HR
E-post
E-post
Telefon
072-204 65 99

Besöksadress institutionsadministration:
Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 3A
Målpunkt A44/B44.

Postadress: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet
90185 UMEÅ

Internpost: Märks med Förnamn, Efternamn, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, NUS

Klicka här för att skicka mail till administratörsgruppens funktionsbrevlåda.

Alla medarbetare

Klicka här för att komma till sidan där alla våra medarbetare finns presenterade.