Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Alla ämnesområden erbjuder utbildning på forskarnivå. På de enheterna kan du studera och forska som doktorand inom respektive enhets forskningsområde. Om du är intresserad av forskarutbildning hos oss välkomnar vi dig att läsa mer nedan om hur utbildningen går till på enheten du vill studera och forska hos.

Kontakta någon i forskarutbildningsgruppen om du har fler frågor. Se kontaktuppgifter nedan på sidan.

Anestesiologi och intensivvård

På forskarnivå erbjuder vi forskarutbildning för den som vill studera och forska som doktorand inom ämnena anestesiologi och intensivvård. I dagsläget har vi två doktorander som forskar hos oss.

Hand- och plastikkirurgi

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom hand- eller plastikkirurgi.

Kirurgi

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom kirurgi. De flesta av våra doktorander är legitimerade läkare men det förekommer att vi har doktorander från andra yrkeskategorier som sjuksköterskor, samhällsvetare och ingenjörer som vill forska i vårt ämne.

Klinisk Fysiologi

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom klinisk fysiologi. Normalt sett sker forskarutbildning inom kardiovaskulär diagnostik.

Ortopedi

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom ortopedi.

Urologi och andrologi

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom urologi och andrologi.

Forskarutbildningsgruppen

Michael Haney
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 55
Ulf Gunnarsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Moa Lindgren
Doktorand
E-post
E-post
Anna-Maria Eriksson
Administratör, institution
E-post
E-post