Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på grundnivå

På vår institution har vi inga hela program, utan vi ansvarar för kurser inom program. De program vi håller kurser inom är Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Utöver dessa kurser ansvarar vi också för studieadministrationen för examensarbetet på Läkarprogrammet. Se nedan för en sista på våra ämnen och vilka kurser de ansvarar för:

Anestesiologi och intensivvård

 • Ingår i klinisk kurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.

Hand- och plastikkirurgi

 • På grundnivå erbjuder vi inga program, utan vi ansvarar för en del av en kurs inom Läkarprogrammet. Kursdelen heter "Handkirurgi" och ingår i kursen "Klinisk kurs 3" som läkarstudenterna studerar under sin åttonde termin. Tyvärr har vi inga kurser för plastikkirurgi på grundnivå.
 • Kursen i handkirurgi innehåller teoretiska moment med föreläsningar och case-seminarier, och praktiska moment med deltagande i mottagningsverksamhet, operationsverksamhet och på handrehabiliteringsavdelning.
 • Vi ger också verksamhetsförlagd undervisning för sjukgymnast-, arbetsterapeut-, sjuksköterske- och undersköterskeutbildningarna. För detta ansvarar dock respektive programs institutioner.

Kirurgi

 • Kirurgi ingår i klinisk kurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.
 • Katastrofmedicin A, på Programmet för internationell kris- och konflikthantering, termin 4.
 • Utöver dessa två kurser är vi även involverade i kirurgisk undervisning vid andra utbildningar, till exempel sjuksköterske- och tandläkarprogrammet. Dessa kurser ansvarar vi dock inte för.

Klinisk Fysiologi

 • Klinisk fysiologi, ingår i sjukdomslära, symptom och diagnostik på Läkarprogrammet, termin 4.
 • Klinisk fysiologi, ingår i sjukdomslära, symptom och diagnostik på Biomedicinprogrammet, termin 5.
 • Klinisk fysiologi på Biomedicinska analytikerprogrammet, termin 3–6.

Ortopedi

 • Ortopedi, ingår i klinisk kurs 3 på Läkarprogrammet, termin 8.

Urologi och andrologi

 • Urologi och andrologi, ingår i klinisk kurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.

Hela institutionen

 • Examensarbete på Läkarprogrammet, termin 10.
Öppen för sen anmälan
Biomedicinprogrammet, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
Ämne: Biomedicin Biomedicin
Öppen för sen anmälan
Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp
Läkarprogrammet, 330 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 5,5 år (heltid)
Ämne: Biomedicin Medicin Biomedicin