"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DROPROP

Studien undersöker om lokalt applicerade ögondroppar med kortison minskar risken för behandlingskrävande prematuritetsretinopati (ROP).

Syftet med studien är att undersöka om ögondroppar med dexametason kan minska risken för behandlingskrävande ROP. Preliminära data tyder på att så är fallet, men detta ska nu säkerställas i en vetenskaplig studie.

Studiens upplägg

DROPROP är en randomiserad multicenterstudie som inkluderar totalt 100 barn i Sverige födda före 30 veckor. Cirka 10 sjukhus, däribland Norrlands universitetssjukhus, ingår i studien.

Barnen randomiseras så 50 barn droppas med dexametason och 50 barn droppas med placebo. Behandling pågår i max 12 veckor och huvudutfallsmåttet är behov av laserbehandling av ögat. Uppföljning av barnens synfunktion görs vid 2,5 och 5 års ålder.

Om behandlingen fungerar, vilket vi hoppas och tror, kommer prematurfödda barn i framtiden att mer sällan behöva få laserbehandling mot ROP. Det innebär att de slipper ett besvärligt ingrepp vilket även kanske ger dem bättre syn och hälsa på sikt.

Senast uppdaterad: 2023-01-03