Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

MPRESS

Studien syftar till att undersöka de måttligt för tidigt födda barnens mognad, utveckling och hälsotillstånd på längre sikt.

Studien syftar till att undersöka de måttligt för tidigt födda barnens (dvs. födda vid 32-36:e graviditetsveckan) mognad, utveckling och hälsotillstånd på längre sikt. En förhoppning är att genom denna studie kunna se hur hem, skola och sjukvård ska kunna bli bättre på att identifiera svårigheter hos dessa barn och kunna erbjuda stöd och behandling. Undersökningen berör totalt 250 för tidigt födda barn och 250 kontroll- (jämförelse) barn som fötts vid fullgången tid.