Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kalender

Emil Nüssler - obstetrik och gynekologi
fre
22
nov
Emil Nüssler - obstetrik och gynekologi
Tid 13:00 - 16:00 22 november 13:00 - 16:00
Plats Hörsal A, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Vaginal prolaps kirurgi - ett epidemiologiskt perspektiv.
Cornelia Späth - pediatrik
fre
29
nov
Cornelia Späth - pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 29 november 09:00 - 12:00
Plats Stora hörsalen, målpunkt P, by 5B, vån 6, NUS
Disputation. Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn

december

Andreas Viberg - Klinisk vetenskap/oftalmiatrik
fre
6
dec
Andreas Viberg - Klinisk vetenskap/oftalmiatrik
Tid 13:00 - 15:00 6 december 13:00 - 15:00
Plats Föreläsningssal C, Unod T9, NUS
Seminarium. Fuchs endoteliala corneala dystrofi – genetisk orsak och som riskfaktor vid gråstarrskirurgi.
Att granska ansökningar i området vårdvetenskap
mån
16
dec
Att granska ansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:30 16 december 13:00 - 16:30
Plats VvA Konferensrummet pl 5
Workshop. Att granska andras forskningsansökningar förbättrar den egna förmågan att skriva ansökningar.

januari

Linda Sandström
fre
31
jan
Linda Sandström
Tid 09:00 - 12:00 31 januari 09:00 - 12:00
Plats Sal A, Psykiatri
Disputation. Effekterna av djup hjärnstimulering på tal och röst hos personer med essentiell tremor.

februari

Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
tis
4
feb
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:00 4 februari 13:00 - 16:00
Plats VvA Konferensrummet pl 5
Seminarium. Hur lyckas man skriva en ansökan som uppfyller kraven på originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet?

mars

Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
tis
17
mar
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:00 17 mars 13:00 - 16:00
Plats VvA Konferensrummet pl 5
Seminarium. Hur lyckas man skriva en ansökan som uppfyller kraven på originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet?

maj

Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
tis
26
maj
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:00 26 maj 13:00 - 16:00
Plats VvA Konferensrummet pl 5
Seminarium. Hur lyckas man skriva en ansökan som uppfyller kraven på originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet?