Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Didaktik i hem- och konsumenkunskap

Forskningsområdet innefattar forskning kring didaktiska perspektiv i skolämnet hem- och konsumentkunskap (HKK). Forskningen inriktas för närvarande framförallt mot ramfaktorers påverkan på elever och lärare i skolämnet hem- och konsumentkunskap. Ramfaktorer inkluderar bland annat tidsanvändning, grupparbete, matkultur, lokaler och ämnesövergripande arbete. Tyngdpunkten ligger på den svenska grundskolans förhållanden men kan relateras till andra länder.

Pågående forskningsprojekt

Elevers grupparbete i hem- och konsumentkunskap

Inom detta forskningsområde studeras hur lärare upplever elevers grupparbete vid praktiska matlagningssituationer i hem- och konsumentkunskap. Hur påverkas lärare i sitt arbete när det gäller gruppdynamik och gruppkonstellationer och hur upplever lärare att det påverkar elevernas möjlighet till lärande? Studierna baseras på videoobservationer av grupparbeten under lektioner i hem- och konsumentkunskap och utgår från ett elevperspektiv.

Involverade personer vid institutionen: Cecilia Lindblom

Lärares tidsanvändning i hem- och konsumentkunskap

I denna intervju- och observationsstudie ingår de tre delprojekten Tid, Kultur och Hållbarhet. Delprojektet Tid fokuserar på HKK-lärares upplevelser av tidsbrist, HKK-lektioners dramaturgi samt tidsanvändning inom olika moment i ämnet. I delprojektet Kultur undersöks föreställningar om mat-, matlagnings- och måltidskultur hos HKK-lärare. Dessa föreställningar kopplas sedan till tidsbrist och tidsanvändning. Slutligen synar delprojektet Hållbarhet hur de tre perspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet relaterar till aspekterna tid och kultur.

Involverade personer vid institutionen: Ingela Bohm