Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Fysiologiska och biologiska aspekter på kost och nutrition

Inom detta profilområde studeras hur kosten påverkar olika fysiologiska system och biologiska parametrar, t ex substratutnyttjande, riskfaktorer för metabol sjuklighet, hormoner, tarmens bakterieflora, kroppssammansättning och kognitiv funktion. Forskningsområdet inkluderar även hur kost, vätskeintag och måltidsplanering påverkar prestation och återhämtning. Randomiserade, kontrollerade kostinterventionsstudier (s k RCT-studier) står i fokus, men även andra studiedesigner förekommer.

Pågående forskningsprojekt

Vad händer i kroppen när man äter LCHF? - en randomiserad kontrollerad studie

Vad händer i kroppen när man äter LCHF? - en randomiserad kontrollerad studie
Det så kallade LCHF (Low Carb High Fat)-projektet är en randomiserad kontrollerad studie med crossover design där unga vuxna normalviktiga kvinnor får äta en strikt LCHF-kost respektive enligt de nordiska näringsrekommendationerna. I projektet undersöks bl a hur LCHF-kost påverkar riskfaktorer för metabol sjuklighet och fysisk prestation.

Involverade personer vid institutionen: Jonas Burén, Anna Sjödin, EwaCarin Sehlstedt

Paleolitisk kost vid typ 2 diabetes

Inom detta forskningsprojekt som drivs från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet studeras effekten av en paleolitisk kost med och utan fysisk aktivitet på olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, exempelvis övervikt, leverfett, insulinkänslighet, blodfetter och blodtryck. Studien är en 12 veckors randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

Involverade personer vid institutionen: Maria Waling

Finns det ett hjärtsmart sätt att äta LCHF?

I en tvärsnittsstudie som leds av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet undersöks variationer i kostintaget hos personer som äter LCHF (Low Carb High Fat), i relation till riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, exempelvis lipidprofil och blodtryck. LCHF-kost är en variant av lågkolhydratkost som blivit populär i Sverige. En del patienter som har kontakt med vården för sin kardiovaskulära hälsa uppger att de äter LCHF-kost och har en önskan att fortsätta göra det. Kostens sammansättning kan dock variera betydligt inom ramen för begreppet LCHF och hur olika varianter av LCHF-kost påverkar den kardiovaskulära risken är inte känt. Studiens resultat kan göra det lättare att ge råd till patienter med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom som har en önskan att äta LCHF.

Involverade personer vid institutionen: Linda Nyström Hagfors

Avslutade forskningsprojekt

Kost och fysisk aktivitet hos barn med övervikt och fetma

I detta projekt med namnet SELFH (Studies of the Effect of Lifestyle and Food habits) utvärderade en livsstilsintervention med fokus på långsiktiga förbättringar av vanor kopplade till matintag och fysisk aktivitet. Studien var en tvåårig randomiserad kontrollerad studie där olika parametrar utvärderades, exempelvis energiutgifter med stabila isotoper (dubbelmärkt vatten) samt livsstilsinterventionens effekt på biologiska markörer och kroppssammansättning. En viktig del i projektet var att validera de kostundersökningar som användes. I denna studie medverkade kostvetare, fysioterapeut, barnpsykolog och barnläkare. Flera vetenskapliga artiklar finns publicerade från forskningsprojektet.

Involverade personer vid institutionen: Maria Waling.