Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Människans relation till mat, måltider och hälsa

Forskningsområdet innefattar forskning om människans relation till mat, måltider och hälsa ur olika perspektiv. För närvarande inriktar sig forskningen framför allt mot sociala funktioner kopplade till mat, ätande och måltider. Vi intresserar oss bland annat för frågor som vad som reglerar ätande och måltider ur historiska, kulturella och sociala perspektiv, hur måltider skapar värde och hur mat används i förhandling av social identitet.

Pågående forskningsprojekt

Sociala aspekter av skollunchen

Inom detta forskningsområde studeras, via olika delstudier, hur elever, lärare och skolledare uppfattar skollunchen. Det övergripande syftet med de olika delstudierna är att få kunskap om skollunchens förutsättningar att bidra till formellt och informellt lärande, hälsosamma matvanor och främjande av interkulturella relationer.

Involverade personer vid institutionen: Cecilia Olsson, Maria Waling, Linda Berggren (doktorand)

Tid, kultur och hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

I denna intervju- och observationsstudie som fokuserar på skolämnet hem- och konsumentkunskap ingår de tre delprojekten Tid, Kultur och Hållbarhet. Delprojektet Kultur undersöker föreställningar om mat-, matlagnings- och måltidskultur hos HKK-lärare. Dessa föreställningar kopplas sedan till tidsanvändning och de tre perspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Involverade personer vid institutionen: Ingela Bohm

Äta ute – tjänsteresenärers måltider

Det övergripande syftet för projektet är att undersöka tjänsteresenärers aktiviteter relaterade till måltider under tjänsteresa. Syftet är att förstå vad som utgör värde i måltider, med utgångspunkt i konsumentens perspektiv, och vilka aktiviteter utförs för att nå fram till detta värde.

Involverade personer vid institutionen: Joachim Sundqvist (doktorand), Carita Bengs, Agneta Hörnell

Människans förhållande till gastronomi

Inom detta forskningsområde studeras människans förhållande till gastronomi ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där historia, arkeologi, kultur, fred och konflikt, måltidsvetenskap och religion står i fokus. Människan har genom alla tider haft en relation till mat och dryck från det att hon föds till det att hon dör. Detta gör att relationen till mat och dryck är allmänmänskligt över tid och rum, samtidigt som den är både komplex och ständigt föränderlig.

Involverade personer vid institutionen: Ulrica Söderlind

Mat och måltider vid cancersjukdom

Detta samarbetsprojekt leds av Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet. Projektet är inriktat på personer som behandlas för en tumör i huvud- och halsområdet och studerar hur olika aspekter av mat och måltider kan påverkas av detta - både i ett akut skede under behandling men också i ett längre perspektiv efter avslutad behandling, med fokus på personens egen berättelse.

Involverade personer vid institutionen: Sandra Einarsson