Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Matvanor och näringsintag i olika grupper

Forskningsområdet innefattar forskning om matvanor och näringsintag i livets olika faser och hos olika grupper av människor. Studierna inom detta profilområde baseras på olika kostundersökningsmetoder och kostundersökningsmetodik är i sig en forskningsinriktning inom området.

Pågående forskningsprojekt

Att delta i en kostundersökning - hur är det?

En delstudie i det så kallade LCHF (Low Carb High Fat)-projektet studerar hur forskningspersoner upplever det att delta i en kostundersökning. LCHF-projektet är en randomiserad kontrollerad studie med crossover design där unga vuxna normalviktiga kvinnor får äta en strikt LCHF-kost respektive enligt de nordiska näringsrekommendationerna.

Involverade personer vid institutionen: Ethel Kautto, Agneta Hörnell, Jonas Burén, Anna Sjödin

ProMeal - mat- och näringsintag vid skollunchen

Skolmatstudien ProMeal inkluderar flera delstudier. I denna delstudie studeras elevers mat- och näringsintag vid skolluncher i Finland, Island, Norge och Sverige under läsåret 2013/2014. Datainsamlingen genomfördes genom en fotografisk metod som utvecklats och validerats inom projektet. Delstudien inkluderar en doktorand från Island. Projektet finansieras av NordForsk.

Involverade personer vid institutionen: Agneta Hörnell, Cecilia Olsson, Maria Waling

Finns det ett hjärtsmart sätt att äta LCHF?

I samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin pågår en studie med syftet att kartlägga hur kostintaget ser ut hos personer som äter enligt LCHF (Low Carbohydrate High Fat). Lågkolhydratkost har under senare år varit en populär trend och LCHF-kost är en variant som blivit populär i Sverige. Kostens sammansättning kan variera betydligt inom ramen för begreppet LCHF, beroende på vilka livsmedel man väljer att äta.

Involverade personer vid institutionen: Linda Nyström Hagfors

Forskning med kostdata från Västerbottensprojektets som bas

Västerbottensprojektet (Västerbotten Intervention Project ; VIP) startade 1992 och är ett befolkningsbaserat projekt i Västerbottens län, där befolkningen kallas till sin vårdcentral för en hälsoundersökning det år de fyller (30), 40, 50 eller 60 år. De ombeds då också fylla i ett matfrekvensformulär, vilket har resulterat i den största kostdatabasen vi har i Sverige. Forskare från många olika institutioner och universitet har arbetat med kostdata från VIP.

Involverade personer vid institutionen: Agneta Hörnell