Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Professionella måltider

Forskningsområdet fokuserar på det yrkesmässiga utövandet av matlagning, måltidskreation, värdskap i måltider, och produktion. Här inkluderas t ex restaurang- och cafémåltider, offentlig gastronomi inom vård, skola och omsorg, samt professionellt beredda måltider som äts i hemmet. Forskningsområdet innefattar också konsumentperspektiv på dessa måltider samt aspekter av livsmedelsproduktion i relation till professionella måltider, t ex mathantverk, livsmedelsproduktion, samt hållbara matsystem.

Pågående forskningsprojekt

Möjligheter och utmaningar inom sjukhusets måltidsverksamhet

Syftet med projektet är att ur olika yrkesprofessioners perspektiv synliggöra utmaningar och möjligheter för organisationen kring sjukhusmåltiderna samt att utvärdera inneliggande patienters nöjdhet med sjukhusmåltiderna. Projektet genomförs i samarbete med Region Sörmland.

Involverade personer vid institutionen: Ethel Kautto, Agneta Hörnell, Sofia Rapo (doktorand)

Gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling i norra Sverige

Projektet belyser gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling och deras roll i skapandet av nätverk mellan landsbygdens matproducenter och konsumenterna. Studien fokuserar på gourmetrestaurangers användning av lokala/regionala råvaror och produkter, relationen och samarbetet med lokala matproducenter. Projektet studerar även hur producenterna upplever samarbetet och vilken betydelse det har för deras möjlighet att verka på landsbygden.

Involverade personer vid institutionen: Annica Långvall (doktorand), Carita Bengs

ProMeal – skolmåltidens betydelse för elevers hälsa, kognition och sociala liv i ett Nordiskt perspektiv?

ProMeal är ett unikt, interdisciplinärt nordiskt samarbetsprojekt mellan Finland, Island, Norge och Sverige med huvudsyfte att studera skolmåltidens betydelse för hälsa, samt för lärande och prestation i skolan. Ett ytterligare syfte är att fånga elevens perspektiv och erfarenheter när det gäller skollunch. Projektet finansieras av NordForsk. Datainsamlingen genomfördes under läsåret 2013/2014. Ett antal artiklar har publicerats och analysarbete pågår ännu.

Involverade personer vid institutionen: Agneta Hörnell, Cecilia Olsson, Maria Waling, Linda Berggren (doktorand)