Hoppa direkt till innehållet
printicon

LCHF - En randomiserad, kontrollerad koststudie med crossoverdesign

LCHF (low carb-high fat) är en kost som fått stort genomslag i Sverige. LCHF började som en lågkolhydratdiet inriktad på viktnedgång, men har i media alltmer framställts som allmänt hälsofrämjande. Idag är det en av Sveriges vanligaste dieter och vi vet också från egna data att unga normalviktiga kvinnor provar LCHF. Det saknas idag välkontrollerade studier av svensk LCHF vilket är en brist då många personer äter denna kost.

Vi vill därför i en så kallad randomiserad kontrollerad studie med crossover design låta unga vuxna normalviktiga kvinnor äta enligt LCHF respektive de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR5) som lanserades 2013. Vi sätter fokus på att genomföra en kontrollerad studie. Studiedeltagarna kommer att vara koststudenter med både kunskap och intresse av kostundersökningar, detta för ökad motivation och följsamhet. Deltagarna kommer också att förses med näringsberäknad och tillagad kost för samtliga måltider under två stycken fyra-veckorsperioder. Vår idé är att kvinnorna ska vara viktstabila och bibehålla jämn fysisk aktivitet under studien, detta för att kunna utvärdera hur kosten i sig påverkar olika hälsoparametrar. En viktnedgång leder nämligen till positiva hälsovinster och bättre värden oavsett diet.

I studien kommer vi bland annat att undersöka om vi ser tecken på förändrad ämnesomsättning, t ex ändrad sockerhantering och ändrat fettmönster i blodet, vilket visar på risken att utveckla sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vi kommer även att titta på prestation, bl a muskulär prestation och om hjärnans arbetsförmåga påverkas. Förhoppningen är också att studien ska generera så kallade biomarkörer, så att man i framtiden med ett blodprov ska kunna mäta om en individ följer LCHF- respektive NNR5 kost. Inom studien finns även ett intresse av att titta på sötsug, välbefinnande och upplevelsen av att strikt följa en kosthållning.

Studien beräknas pågå under perioden april 2015 till oktober 2015.

Ansvariga forskare

Anna Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 90
Jonas Buren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 60