Hoppa direkt till innehållet
printicon

Våra profilområden

Forskningsämnet Kostvetenskap skapades 1995 i Umeå. Ämnet är tvärvetenskapligt och handlar om människans möte med maten. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot olika aspekter av kost och hälsa vilket också återspeglas inom våra utbildningar.

Individ och samhälle

Vi forskar om sociala funktioner kopplade till mat och ätande och vad det betyder för oss människor.

Kost- och nutritionsbehandling

Forskningen bedrivs främst i samarbete med forskare inom det medicinska området.

Mätning och värdering av kostintag och kostdata

Hur mäts och värderas individers och gruppers matintag?

Måltider inom skola, vård och omsorg

Hur får vi en måltid som är hållbar ur perspektiven näring, hälsa, miljö och ekonomi?

Hälsa

Hur påverkas vår hälsa på individ och samhällsnivå av den mat vi äter?

Lärande

Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap