Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionens historia

Umeå universitet invigdes 1965 som Sveriges femte universitet efter universiteten i Uppsala (grundat 1477), Lund (grundat 1666), Göteborg (grundat 1954) och Stockholm (grundat 1960).

Seminariet för huslig utbildning, en tidig föregångare till Institutionen för kostvetenskap, hade då funnits i Umeå sedan 1948, om än i olika former. Vidare är byte av namn något som genomsyrar institutionens historia, t ex Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdslärarutbildning (1977-1990), Institutionen för slöjd- och hushållsvetenskap (1990-1992) och Institutionen för hushållsvetenskap (1992-1994).

1985 startas den terapeutiska grenen på Linjen för kost- och näringsekonomi.

1987 startas Linjen för kostekonomi och kostterapi med grenarna kostekonomi respektive kostterapi, 120 p och ersätter Linjen för kost och näringsekonomi, som avvecklas.

Den 1/7 1988 startas Grundskollärarutbildningen åk 4-9, hemkunskap/annat ämne respektive textilslöjd/annat ämne 160 p.

Vårterminen 1990 utexamineras de sista barnavårdslärarna.

Den 1/7 1990 startas Grundskollärarutbildningen åk 4-9, barnkunskap/annat ämne respektive trä- metallslöjd/annat ämne 160 p.

Vårterminen 1991 utexamineras de sista hushållslärarna.

Den 1/1 1992 startas Ämneslärarutbildning i barn- och ungdomskunskap.

Den 1/7 1992 genomförs en omorganisation av lärarutbildningarna vid Umeå universitet. Grundskollärarutbildningen åk 4-9, barnkunskap/annat ämne och ämneslärarutbildningen i barn- och ungdomskunskap övergår till en nybildad institution; Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Textillärarutbildningen 120 p, Grundskollärarutbildningen åk 4-9, textilslöjd/annat ämne och trä- metallslöjd/annat ämne övergår till Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

1993 ändrar Linjen för kostekonomi och kostterapi, 120 p namn och två separata program skapas: Dietistprogrammet, 120 p och Kostekonomprogrammet, 120 p.

I december 1994 godkänns studieplanen för forskarutbildning i kostvetenskap.

I januari 1995 byter institutionen namn till Institutionen för kostvetenskap och den 1 juli 1995 blir kostvetenskap ett huvudämne vid Umeå universitet med forskning och forskarutbildning. Samtidigt överförs institutionen från lärarutbildningarna till samhällsvetenskaplig fakultet. Under det efterföljande decenniet i stort sett tredubblades antalet anställda vid institutionen till ca 30.

Höstterminen 1995 startas det nya Gastronomiprogrammet som kommer att ligga under Institutionen för kostvetenskap fram till höstterminen 2001 då det övergår i dåvarande Gastronomiutbildning (numera Restauranghögskolan).

2003 byter Kostekonomprogrammet namn till Kostvetar- Kostekonomprogrammet.

2007 byter Kostvetar- /Kostekonomprogrammet namn till det namn det har idag, Kostvetarprogrammet.