Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Kostvetenskap

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för kostvetenskap. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempel gäst- och timlärare, klickar du på länken "Visa anknutna medarbetare"

Anställda medarbetare

Agneta Hörnell, professor

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor 2011. Jag arbetar på institutionen sedan hösten 2000, var prefekt 2002-2010.

Anna Sjödin, universitetslektor

Fil Dr i Onkologi. Undervisar i kemi, anatomi/fysiologi och immunologi på dietist-, kostvetar- och grundskollärarprogrammet.

Annica Nylander, universitetsadjunkt

Jag är hushållslärare och arbetar som studierektor. Jag har ansvaret för Kostvetarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning och är programsamordnare för Hem- och konsumentkunskap.

Cecilia Olsson, universitetslektor

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Elisabeth Stoltz Sjöström, universitetslektor

Arbetar som universitetslektor och är forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Forskar inom klinisk nutrition.

Ethel Kautto, universitetslektor

Jag är legitimerad dietist och Fil. Dr. J

Ewacarin Sehlstedt, universitetsadjunkt

Vid institutionen undervisar jag bland annat i näringslära, prevention, dietetik och idrottsnutrition.

Hedda Landfors, universitetsadjunkt

Jag heter Hedda Landfors och är anställd som adjunkt på institutionen för kostvetenskap.

Helen Klingede-Wallin, universitetsadjunkt

Jag arbetar som universitetsadjunkt på institutionen sedan 1997. Undervisar och har kursansvar för lärarstudenter i inriktningen Hem- och konsumentkunskap i de flesta ingående moment.

Ingela Bohm, postdoktor

Filosofie doktor i kostvetenskap, legitimerad dietist och legitimerad grundskolelärare i engelska, franska och hem- och konsumentkunskap. Jag undervisar på flera olika kurser vid institutionen för kostvetenskap, framför allt inom kostsociologi, näringslära, mat och miljö samt folkhälsa. Hon/henne.

Jonas Buren, universitetslektor

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition, fettväv och fysisk aktivitet.

Josefin Brodin, universitetsadjunkt

Jag är legitimerad dietist och i mitt arbete som universitetsadjunkt undervisar jag främst inom dietetik på dietistprogrammet samt har ansvar för programmets kliniska utbildning. I mina arbetsuppgifter igår även program- och ämnesvägledning.

Linda Berggren, doktorand

Doktorand och lärarutbildare. 

Linda Nyström Hagfors, universitetslektor

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod.

Maria Waling, universitetslektor

Jag är docent och prefekt. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren fokuserat på skollunch.

Marie Friman, studieadministratör

Jag är studieadministratör och har hand om all administration kring utbildningarna.

Petra Ryden, universitetslektor

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kostvetenskap. Min forskning är för närvarande fokuserad på hur ny teknik kan användas av dietister för att t.ex. tillgängliggöra kostbehandling. Jag tittar också på studenters upplevelse av undervisningsformen Blended Learning. Jag undervisar framförallt på kurser och moment som berör vetenskapliga metoder, men är även involverad i kurser och moment som handlar om kost i förhållande till folkhälsa.

Roger Ahlgren, universitetsadjunkt

Fil.kand, univ.adjunkt. Jag Undervisar i livsmedelskemi, livsmedelsmikrobiologi och anatomi/fysiologi på dietist-, kostvetar-, gastronomi- och lärarprogrammet (hemkunskap).

Sandra Einarsson, universitetslektor

Programsamordnare för dietistprogrammet och undervisar på institutionen framförallt mot dietistprogrammets senare del inom ämnet dietetik.

Sarah Persson, doktorand

Legitimerad dietist och doktorand vid institutionen för kostvetenskap sedan hösten 2018. Doktorand inom Företagsforskningsforskarskolan med fokus på distansteknik.

Sofia Rapo, universitetsadjunkt, doktorand

Programsamordnare för Kostvetarprogrammet och doktorand sedan hösten 2017.