Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Studera till våren!

Vad har du för planer till våren? Ta chansen och läs något hos oss! Institutionen för kultur- och medievetenskaper erbjuder flera intressanta och aktuella utbildningar som startar vårterminen 2021.

Nedan hittar ni ett urval av våra kurser som startar i vår och längre ner listas alla våra kurser som ges på grundnivå under vårterminen 2021.

Länkar till hela vårt utbildningsutbud finns längst ner på sidan!

Några kurser i urval

Berättandets betydelser - 7.5hp

Vad betyder berättandet för kultur och identitet? Hur har berättandet använts i olika former och syften i folklig tradition? Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning.

Berättandets betydelser - 7.5hp

Etnografi och kulturanalys - 7.5p

Är du intresserad av fältarbete? Under den här kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder.

Etnografi och kulturanalys - 7.5p

Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid - 15hp

Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska konsten från tiden efter andra världskriget till dagens samtidskonst. Det är en period när konsten tar sig nya uttryck och nya konstnärliga material används för att tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål. 

Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid - 15hp

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön - 7.5p

Är du lärarstudent, lärare eller bara intresserad av att få en ökad normmedvetenhet och en ökad pedagogisk kompetens? Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer.

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön - 7.5p

Materiell kultur i museer - 7.5hp

Kursen behandlar museologiska perspektiv på materiell kultur med fokus på föremålens roll i museer. Kursen behandlar bland annat teoretiska och metodologiska aspekter av materiell kultur och relationen mellan föremål, besökare och museal kontext. 

Materiell kultur i museer - 7.5hp

Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet - 7.5hp

Denna kurs behandlar både utställningen och mångfalden av texter i samtida museiverksamhet ur ett kommunikativt och museologiskt perspektiv. Syftet är att kombinera teoretiska perspektiv med metodutveckling genom analys av både utställningar och konkreta texters form och innehåll.

Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet - 7.5hp

Ungdomsromanen i samtiden - 7.5hp

Vilka teman och konflikter behandlas i den moderna ungdomslitteraturen? Hur förändras ungdomsromanen i relation till nya grupper läsare och till nya läsvanor? Det är några av de frågor som behandlas under kursen. Den har ett tematiskt upplägg där vi studerar hur samtida samhällskonflikter gestaltas i ungdomsromaner, särskilt vad gäller frågor om etnicitet, genus och identitet. 

Ungdomsromanen i samtiden - 7.5hp

 

 

Kurser på grundnivå som startar 2021

Öppen för sen anmälan
Berättandets betydelser, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Öppen för sen anmälan
Digitala och sociala medier, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Öppen för sen anmälan
Etnografi och kulturanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Öppen för sen anmälan
Etnologi B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap
Öppen för sen anmälan
Etnologi B: Fältarbete och uppsats, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Öppen för sen anmälan
Journalistik, medier och kommunikation B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion Journalistik
Öppen för sen anmälan
Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Öppen för sen anmälan
Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Öppen för sen anmälan
Konst- och bildvetenskap C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Öppen för sen anmälan
Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för sen anmälan
Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för sen anmälan
Kulturanalys B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kulturvetenskap
Öppen för sen anmälan
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Öppen för sen anmälan
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för sen anmälan
Materiell kultur i museer, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Öppen för sen anmälan
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Öppen för sen anmälan
PR, medier och samhälle, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Journalistik, information och kommunikation
Öppen för sen anmälan
Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Öppen för sen anmälan
Ungdomsromanen i samtiden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Barn och ungdom Litteraturvetenskap