Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Efter utbildningen

Under studietiden skaffar du dig en bred utbildning som tillsammans med en stor efterfrågan på arbetsmarknaden ger dig många möjligheter i arbetslivet. När du tagit examen kan du bland annat jobba som managementkonsult, analytiker och projektledare inom många olika branscher. Några av dessa branscher är finansbranschen, tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig sektor. I och med detta ger utbildningen goda förutsättningar på både nationell och internationell arbetsmarknad.

Efter utbildningen

För de olika specialiseringarna finns det typiska yrken och arbetsuppgifter. Vilka arbetsmöjligheter som var och en av de tre specialiseringarna medför beskrivs nedan.

Viktigt att nämna är att ditt val av specialisering inom ett område inte utesluter att du i framtiden kan arbeta inom något av de andra områdena. Utbildningen du skaffar dig under åren är bred och valmöjligheterna kommer därmed inte begränsas av ditt val av specialisering.

Arbetsmöjligheter

Här hittar du mer information om vad man kan arbeta med efter utbildningen samt intervjuer med examinerade studenter som delar med sig av sina upplevelser under utbildningen och hur deras arbetssituation ser ut idag
Logistik och optimering
Logistik och optimering

Läs om vilka arbetsmöjligheter du har om du väljer denna specialisering

Industriell statistik
Industriell statistik

Läs om vilka arbetsmöjigheter du har om du väljer denna specialisering

Riskhantering
Riskhantering

Läs om vilka arbetsmöjigheter du har om du väljer denna specialisering

Intervjuer med företag

Här hittar du intervjuer med olika företag som bland annat berättar om vad vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi kan vara och vad som gör att personer med denna utbildning utmärker sig.
Anders Lundgren
Anders Lundgren

Executive Vice President R&D, Ålö AB

Jenny Fahlgren
Jenny Fahlgren

HR-Specialist, Cytiva (tidigare GE Healthcare), Umeå

Malin Andersson
Malin Andersson

Communication Director, Volvo Group Trucks Operations, Umeå