Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arbete, organisation och samhälle

Inom området bedriver vi forskning på temat: det hållbara arbetet. Vi fokuserar på frågor som har betydelse för människor i deras arbete.

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång
På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Arbete kan avse både oavlönat och avlönat även om vår forskning och undervisning till största delen berör arbetslivets organisationer och arbetsplatser. De specifika områden som vi forskar inom berör framförallt ledarskap, lärande, arbetsmiljö, stress, hälsa och genus.

För att besvara våra frågor har vi olika slags forskningsdesign och metoder. Utmärkande för flera projekt är att de är verksamhetsnära och utförs i samarbete med de organisationer som deltar i studierna. Vi arbetar också med interventionsstudier där förändringar över tid undersöks. Ofta kombinerar vi olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa flera aspekter av ett fenomen eller en förändring.

Medlemmar