Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälsa och miljö

Området hälsa och miljö inkluderar såväl miljöns inverkan på människans hälsa som människans inverkan på miljön. Det spänner över ett brett fält inom psykologi och inkluderar bl a biologisk psykologi, perception och kognition, socialpsykologi och personlighetspsykologi. Ämnesområden av särskild vikt är hälsopsykologi, arbetshälsa och miljöpsykologi.

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång
På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Profilområdet rör forskning och utbildning om fysiska, kemiska och psykosociala miljöfaktorers samt organisatoriska faktorers påverkan på psykologiska och psykobiologiska aspekter av relevans för hälsa. Profilområdet rör även forskning och utbildning om individspecifika faktorer, så som attityder, vanor, sammanhang och förmåga av relevans för beteendeförändring för ett hållbart samhälle.

Exempel på tillstånd av ohälsa som behandlas inom profilområdet är särskilda miljökänsligheter, astma och allergi, demens, funktionella somatiska syndrom, stress och utmattningssyndrom, sömnproblem samt sensoriska dysfunktioner. Ergonomi, åtgärder mot buller och dess inverkan på hälsa och beteende samt stress och ohälsa i olika studerandegrupper är andra problemområde som behandlas. Ytterligare områden rör medvetenhet om miljöproblem, effekter av infrastruktursatsning samt människors val, användning av och attityder till förnyelsebara bränslen.

Undersökningsmetoder som vanligen används inom profilområdet inkluderar enkätmetodik, fältexperiment, perceptuella och kognitiva test, biokemiska tekniker, kvalitativ metodik samt psykofysiologiska och elektrofysiologiska registreringar. Ofta kombineras ett flertal av metoderna i samma studie. Forskarna och lärarna inom området hälsa och miljö har omfattande samarbete med personer med expertis inom ett flertal olika vetenskapsområden, nationellt och internationellt, och samverkan med organisationer och myndigheter.

Medlemmar