Hoppa direkt till innehållet
printicon

Klinisk psykologi

Profilområdet Klinisk psykologi rör forskning och undervisning om professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa.

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång
På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Forskning och utbildning inom området täcker även den systematiska utforskningen av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd. Institutionens forskningsprojekt inom profilområdet handlar främst om behandlingseffekter och effektprediktion vid utbildningsterapier, personlighet, psykopatologi samt suicidriskbedömning.

Medlemmar